DSAM Logo

Forretningsordenen beskriver rammerne for afvikling af møderne.

Der er et kommissorie for udvalget, som gennemgås en gang årligt og revideres, hvis der er behov for det. Dette sker samtidig med, at der udarbejdes en årsplan for udvalgets arbejde.

Mødeplan for udvalgsmøder tilrettelægges så vidt muligt på årets sidste møde, og der afholdes typisk fire årlige møder.

Intras er DSAM’s interne platform til kommunikation og er den foretrukne platform i forbindelse med arbejde i udvalg. Beskeder går til alle, som er tilknyttet udvalget.

Formand og sekretær tilrettelægger dagsorden til hvert møde i fællesskab. Punkter til dagsorden indhentes fra de respektive arbejdsgrupper 10-14 dage før mødet.

Endelig dagsorden sendes til udvalget via Intras 5-7 dage før mødet, hvor dagsorden og bilag er tilgængelige. Dagsorden og bilag kan også sendes på mail efter aftale med sekretæren for udvalget.

Dagsordenen er i sin grundform todelt med diskussionspunkter og orienteringspunkter.

Oplægsholderen udarbejder et skriftligt oplæg til dagsordenen med eventuelle uddybende bilag, således at udvalgsmedlemmerne har mulighed for at orientere sig i problemstillingen inden mødet.

Diskussionspunkter er punkter, der kræver en stillingtagen af udvalget.

Orienteringspunkter er punkter, der udelukkende skal orientere udvalget om igangværende eller afsluttede sager. Der kan gives en kort mundtlig uddybelse til punktet til udvalgsmødet.

Udvalgets formand leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

Referatet sendes ud via Intras senest en uge efter mødet og kan kommenteres i løbet af de efterfølgende 5 dage.

Referatet har en intern version med navne og en offentlig version uden, som uploades på dsam.dk. Vi undgår så vidt muligt at nævne navne i den offentliggjorte version.

Denne forretningsorden er vedtaget af medlemmerne i Kvalitetsudvalget den 6. april 2021.