Datasporet (Koordineres med PLO)

 • Varetages af Anders Beich, ordfører for IT og data. 

Græsrodssporet

Medlemmer

 • Ida Feilberg Vester (formand)
 • Claus Rendtorff
 • Tanja Skrba
 • Gustav Genét
 • Annette Gehrs (sekretær).

Formål og opgaver

Græsrodssporets opgave er at etablere en videnbank over tidligere og kommende kvalitetsprojekter i almen praksis. Formålet med videnbanken er at indsamle lokale erfaringer med kvalitetsudvikling til inspiration og læring.

Indikatorsporet

Medlemmer

 • Anders Beich (formand)
 • Claus Rendtorff
 • Niels Saxtrup
 • Thorkil Thorsen
 • Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

Formål og opgaver

Indikatorsporets formål er at udarbejde forslag indikatorer, der belyser den almenmedicinske faglighed og ydelse i forhold til DSAM's 7 pejlemærker.

Patientsikkerhedssporet

 • Claus Rendtorff, ordfører for kvalitet og patientsikkerhed
 • Mette Arbjørn
 • Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.