DSAM Logo

Interessegruppen er nedsat i 2017 med henblik på at sætte nogle af DSAM`s nylig vedtagne pejlemærker i spil/at få dem udfoldet i praksis. Dvs. være med til at inspirere de enkelte klinikker, såvel som det meningsdannende og politiske niveau til indsatser, der lever op til titlens formål. Gruppen har i det forløbne år afsluttet arbejdet med en hvidbog, som rammer arbejdet ind og kommer med forslag til konkrete indsatser og arbejder herefter videre ad flere spor. Dels som støttende netværk/videndeling, hvor medlemmerne indgår i DSAM´s ressourcedatabase, dels ved enkeltstående initiativer såsom eksempelvis indsats i forbindelse med lovgivning vedrørende tolkegebyr, som vil forringe de berørte borgeres adgang til lægehjælp, ligesom der arbejdes med at udvikle redskaber, som kan støtte ved opfølgende hjemmebesøg hos sårbare ældre. Derudover arbejdes der mod at afholde en national konference, som kan sætte yderligere fokus på emnet. Gruppen mødes hvert år på DSAM´s årsmøde.

Lise Dyhr
18. august 2018