DSAM Logo

Interessegruppen er nedsat i 2017 med henblik på at sætte nogle af DSAM's nylig vedtagne pejlemærker i spil/at få dem udfoldet i praksis. Dvs. være med til at inspirere de enkelte klinikker, såvel som det meningsdannende og politiske niveau til indsatser, der lever op til titlens formål. Gruppen har i det forløbne år arbejdet videre med at tilrette hvidbogen til det øvrige arbejde, som DSAM udfører og kvalificere sidstnævnte. Bl.a. i kvalitetssammenhæng i forbindelse med begrebet populationsomsorg og at ”gi mest til de med størst behov”. Derudover har vi hver især arbejdet videre med interesseområder. En gruppe af yngre læger har bl.a. færdiggjort et kvalitetsudviklingsprojekt som har fokus på at kvalificere yngre læger og deres tutorpraksis til at gennemføre opsøgende hjemmebesøg. Gruppen mødes hvert år på DSAM´s årsmøde.

Lise Dyhr
29. september 2019