DSAM Logo

Interessegruppen er nedsat i 2017 med henblik på at sætte nogle af DSAM's pejlemærker i spil og få dem udfoldet i praksis. Dvs. være med til at inspirere de enkelte klinikker, såvel som det meningsdannende og politiske niveau til indsatser, der lever op til titlens formål. Gruppen har de seneste to år arbejdet videre med at tilrette hvidbogen det øvrige arbejde, som DSAM udfører og kvalificere sidstnævnte. Bl.a. i kvalitetssammenhæng i forbindelse med begrebet populationsomsorg og at ”gi mest til de med størst behov”. Derudover har vi hver især arbejdet videre med interesseområder. I 2020 har fokus været på COVID og udsatte/sårbare grupper, som bl.a. har afstedkommet en artikel til Ugeskrift for Læger og ”gode råd” til kollegaer i DSAM´s nyhedsbreve. Gruppen mødes hvert år på DSAM´s årsmøde og ad hoc ud fra interesser.

Lise Dyhr
23. august 2020