DSAM Logo

Interessegruppen er nedsat i 2017 med henblik på at sætte nogle af DSAM's pejlemærker i spil og få dem udfoldet i praksis. Dvs. være med til at inspirere de enkelte klinikker såvel som det meningsdannende og politiske niveau til indsatser, der lever op til titlens formål. Gruppen har færdiggjort arbejdet med hvidbogen - se link - og har i forskellige sammenhænge medvirket til at udbrede denne viden og tilgang. Bl.a. i kvalitetssammenhæng i forbindelse med begrebet populationsomsorg, ligesom tilgangen er blevet en bestanddel af DSAM's kvalitetsudvalg sammen med patientsikkerhedsaspektet. Derudover har vi hver især arbejdet videre med vore interesseområder, f.eks indenfor undervisning. Det kommende år skal vi bl.a. drøfte, hvorledes gruppen mest hensigtsmæssigt kan arbejde videre under Torsten Risørs ledelse.

Lise Dyhr
21. september 2021