DSAM Logo

Interessegruppen er nedsat i 2017 med henblik på at sætte nogle af DSAM`s nylig vedtagne pejlemærker i spil/at få dem udfoldet i praksis. Dvs. være med til at inspirere de enkelte klinikker, såvel som det meningsdannende og politiske niveau til indsatser, der lever op til titlens formål. Der har været en stor interesse for at deltage i gruppens arbejde, som vil blive skudt i gang på en workshop på DSAM´s årsmøde 2017. En mindre skrivegruppe har i foråret lavet en hvidbog over eksisterende viden med forslag til indsatser indenfor forskellige områder og på forskellige niveauer, som bl.a. vil være afsættet for workshoppen. Vi ser frem til det fortsatte arbejde.

Lise Dyhr
22. september 2017