Partners in Practice (PiP) – Familielæger i Udvikling

Partners in Practice er DSAM's internationale udviklingsprogram forankret i DSAM's Internationale udvalg. 

Formål

Med Partners in Practice ønsker vi at etablere et internationalt udviklingsprogram under DSAM, der kan udvikle, facilitere og implementere internationale udviklingsprojekter inden for almen praksis.

Programmet er dedikeret til at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder i særlig grad almen praksis. Dette sker ved at indgå partnerskab med internationale institutioner med henblik på en bred vifte af aktiviteter fra koordinationen af større programmer til mindre rådgivningsprojekter.

Baggrund

WHO og andre internationale aktører på sundhedsområdet advokerer i stigende grad for, at den mest omkostningseffektive og rationelle drift af et sundhedsvæsen opnås gennem universel adgang til en kvalificeret frontlinjefunktion - såsom almen praksis - og et højt specialiseret sekundært sundhedsvæsen, hvortil patienter kan henvises efter visitation. I WHO's World Health Report 2008: "Primary Health Care: Now More than Ever" fremgår vigtigheden heraf.

Dansk almen praksis har mange kvaliteter. Den er velorganiseret og omkostningseffektiv trods et princip om lige adgang til sundhedsydelser for alle uden at patienten skal lægge penge på bordet. Den karakteriseres ved at sikre befolkningen bred, kvalificeret lægehjælp, samtidig med at den effektivt visiterer videre til mere specialiserede aktører og koordinerer patientforløb i det samlede sundhedsvæsen. 

Enhver dansker ved det, kender det og tager det som en selvfølge og for enhver dansk praktiserende læge er denne sammenhæng implicit. Sådan ser det imidlertid ikke ud på verdensplan, hverken for mennesker med behov for sundhedsydelser eller for sundhedsprofessionelle. På trods af enorme fremskridt i den globale sundhedstilstand gennem de sidste 30 år er forskellene i sundhedsparametre mellem verdens lande blevet større. Fremskridtene har øget polariseringen mellem rige og raske på den ene side og fattige og syge på den anden. 

Danmark og dansk almen praksis har en forpligtelse til at medvirke til en forbedring af verdens befolknings sundhedstilstand, og Dansk Selskab for Almen Medicin har en interesse i at hjælpe med at løfte denne opgave. Dels har selskabet en lang tradition for internationalt samarbejde i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling, dels er der formentlig mange blandt selskabets medlemmer, der fra anden side har erfaring med udviklingsarbejde, f.eks. under studietiden via IMCC eller gennem en ansættelse i Danida, MS, Ibis, Læger uden Grænser eller andre organisationer.

Fremtiden

Partners in Practice formes af sine aktive medlemmer, og kan være en platform for projekter, der falder indenfor programmets interesseområde.

Aktuelt ligger fokus især på PiP-Rwanda, hvor de første danske praktiserende læger er klar til at tage af sted til Rwanda i februar 2013 – se mere nedenfor.

Men Partners in Practice har også kontakt til andre partnere, eksempelvis Clinic Nepal – se www.clinicnepal.org – hvor der inden længe etableres aftale om mulighed for at deltage i korterevarende Health-Camps i Terai regionen i Nepal. Desuden er der kontakt til partnere i det palæstinensiske selvstyreområde, hvor vi med tiden håber at kunne bidrage til et udviklingsprojekt.

Hvis der blandt DSAM’s medlemmer findes andre ideer til mulige udviklingsprojekter stiller Partners in Practice sig til rådighed som sparringspartner og facilitator i bestræbelserne på at realisere et bæredygtigt projekt.

Kontakt

Ved kontakt vedr. PiP og/eller Rwanda-projektet – se på DSAMs hjemmeside: DSAM>Udvalg>Partners in Practice>kontakt

 

PiP-Rwanda

Projektbeskrivelse

Programmet FAMCO

Rwanda er i 2008 begyndt at uddanne almenmedicinske speciallæger. Dette er sket for at imødekomme behovet for et omkostningseffektivt speciale, der sætter patienten og ikke sygdomme og sygehuse i centrum.

Programmet hedder FAMCO (Family and Community Medicine) og hører under Rwandas sundhedsministerium. Navnet viser at det almenmedicinske speciale i Rwanda har fokus på familien såvel som patienten, samt på det omgivende lokalsamfund. Lægerne bliver uddannet i bred almenmedicinsk tilgang til patienterne, undersøgelses- og samtaleteknik samt praktiske, kliniske færdigheder. FAMCO støttes af University of Colorado og styres blandt andre af to amerikanske almenmedicinere, der bor og arbejder fast i Rwanda.

Partners in Practice er indgået i et samarbejde for at støtte op om uddannelsesprogrammet.

Visionen

PiP-Rwanda ønsker at bidrage til, at der på sigt skabes en sammenhængende og kompetent primær sundhedstjeneste i Rwanda, som kan imødekomme befolkningens og lokalsamfundets behov for kvalificerede og patientnære sundhedsydelser, og som kan arbejde forebyggende.

Missionen

Efter aftale med FAMCO vil PiP-Rwanda støtte uddannelsen af rwandiske almenmedicinere ved at sende kvalificerede danske almenmedicinske speciallæger til Rwanda, som kan fungere som tutor/mentor/underviser på uddannelsen. Opholdene varer ideelt set 6 måneder, men kan evt deles i eksempelvis 2 ophold af 3 måneder.

Funktionen

Funktionen er klinisk supervision og omfatter ikke ansvar for patientbehandling. Ved at etablere et vedvarende samarbejde med overlap mellem tutoropholdene kan det danske bidrag sikre kontinuitet og sammenhæng. Arbejdet foregår på og omkring et Rwandisk distriktshospital, og består bl.a. i at finde uddannelsesmuligheder i den eksisterende kliniske hverdag, eksempelvis gennem bed-site-teaching med uddannelseslægerne. Tutorlægen har under opholdet kontakt til baggrundsgruppen i Danmark, der består af alle PiP-Rwandas medlemmer. Tutorlægen vil også følge en eksisterende studieordning, og have adgang til undervisningsmateriale heri. Undervisningssproget er engelsk.

Kvalifikationer og kontakt

Danske almenmedicinere vil kunne bidrage med en stor mængde erfaring og ekspertise inden for patientcentreret tilgang, samarbejde, kommunikation og ledelse. Også indenfor kroniske sygdomme såsom diabetes, astma og hjerteinsufficiens, som er et stigende problem i Rwanda og hvor FAMCO efterspørger kvalifikationer, kan danske almen medicinere bidrage.
Vi søger især speciallæger i almen medicin med:

  • Erfaring med at arbejde i et udviklingsland eller under lignende forhold
  • Et ønske om at rejse til Rwanda og bo der i seks måneder, gerne med familie
  • Erfaring med at undervise og supervisere

Kontakt os for at høre mere om programmet of de praktiske forhold.