Partners in Practice er et internationalt udviklingsprogram under DSAM, der udvikler, understøtter og implementerer internationale udviklingsprojekter inden for almen praksis.

Programmet er dedikeret til at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder i særlig grad almen praksis. Dette sker ved at indgå partnerskab med internationale institutioner med henblik på en bred vifte af aktiviteter fra koordinationen af større programmer til mindre rådgivningsprojekter.

WHO og andre internationale aktører på sundhedsområdet advokerer i stigende grad for, at den mest omkostningseffektive og rationelle drift af et sundhedsvæsen opnås gennem universel adgang til en kvalificeret frontlinjefunktion - såsom almen praksis - og et højt specialiseret sekundært sundhedsvæsen, hvortil patienter kan henvises efter visitation. I WHO's World Health Report 2008: "Primary Health Care: Now More than Ever" fremgår vigtigheden heraf.

Danmark og dansk almen praksis har en forpligtelse til at medvirke til en forbedring af verdens sundhedstilstand, og Dansk Selskab for Almen Medicin har en interesse i at hjælpe med at løfte denne opgave. Dels har selskabet en lang tradition for internationalt samarbejde i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling, dels er der mange blandt selskabets medlemmer, der fra anden side har erfaring med udviklingsarbejde, f.eks. under studietiden via IMCC eller gennem en ansættelse i Danida, MS, Ibis, Læger uden Grænser eller andre organisationer.

Let forebyggelige sygdomme
Let forebyggelige sygdomme
Antal arbejdende læger
Antal arbejdende læger