21. okt '15 kl. 14:19
Partners in Practice (PiP) er en selvstændig forening under DSAM med projekter i Rwanda, Nepal og Botswana
3. mar '14 kl. 16:38
30. apr '13 kl. 15:45
19. mar '13 kl. 15:16
fredag 27. marts 2015 kl. 09:57


PiP
Partners in Practice – har i begyndelsen af marts måned haft besøg af Dr. Vincent Setlhare, som er leder af den præ- og postgraduate uddannelse i family medicine i Botswana. 

Som i flere andre afrikanske lande er der også i Botswana de senere år kommet mere og mere fokus på den primære sundhedstjeneste. Igennem et par år har der været uformelle drøftelser mellem PiP og University of Botswana (UB) om et samarbejde omkring uddannelsen i family medicine i Botswana. Den 4-årige speciallægeuddannelse Master of Medicine in Family Medicine er i gang i hovedstaden og universitetsbyen Gabarone og desuden på distriktsniveau i byerne Maun og Mahalapye.

I specialeuddannelsen er der blandt andet brug for støtte i uddannelsesprogrammet og lærerkræfter, og i januar dette år underskrev UB et Memorandum of Understanding, blandt andet med henblik på etablering af en mentorordning med læger fra PiP, som forventes udsendt i nogle måneder ad gangen for at virke som undervisere i family medicine for lægestuderende og uddannelseslæger.

Botswana

Vincent Setlhares besøg

PiPs arbejdsgruppe formulerede og beskrev en række opgaver og problemstillinger i forbindelse med samarbejdet og inviterede Vincent til Danmark til en drøftelse i forbindelse med PiPs møde den 4.3. På mødet redegjorde Vincent for sundhedsvæsenets 

organisation og funktion i Botswana og gav en status på uddannelsen i family medicine. Og der udspandt sig en god dialog omkring PiPs muligheder for at bistå og for at bo og arbejde i Botswana. Efter besøg i to forskellige lægepraksis med orientering om den danske primærsektors funktion, besøg hos hjemmepleje og indføring i det danske uddannelsesprogram for kommende almenmedicinere kunne Vincent konkludere: ”You have a lot to contribute!”

Konklusionen på Vincent Setlhares besøg: både UB og PiP vil arbejde hen imod udsendelse af den første danske speciallæge i almen medicin til efteråret 2015 mhp at bistå som mentor og underviser i UB’s præ- og postgraduate uddannelsesprogram i family medicine.

BotswanaHvad nu?

Der er en del forhold, der stadig stadig arbejdes på at afklare – blandt andet økonomi fordelt på PiP og UB, godkendelses- og ansættelsesforhold i relation til UB, boligforhold, transport, eventuel autorisation som læge i Botswana.

PiP har den første læge klar til udsendelse til september/oktober i 3-4 mdr. og de næste to læger i pipelinen.


Bliv en Familielæge i Udvikling – tegn et medlemskab af PiP

Har du lyst til at være en del af Partners in Practice – DSAM's internationale udviklingsprogram – kan du melde dig ind i foreningen her. Et medlemskab koster kun 500 kr. om året. Det er også muligt at støtte med et engangsbeløb. 

Botswana

mandag 3. marts 2014 kl. 15:50

Partners in Practice (PiP) har udviklet sig en del i 2013. PIP er nu oprettet som en selvstændig forening under DSAM og omfatter PiP Rwanda, PiP Nepal og PiP Botswana. Hermed en kort status.

PiP Rwanda

Læge Lars Bønløkke og hans kone Susanne blev udsendt til Gitarama/Kabgayi i Rwanda i 6 måneder fra marts til september 2013 og bistod med uddannelsen af speciallæger i almen medicin. Et ganske succesfuldt ophold, og som planlagt returnerede de til Danmark til oktober. Vi har nu en dansk ph.d.-studerende, der sammen med sin hustru bor i PiP’s hus, og desuden er en rwandisk læge knyttet til projektet og indskrevet ved Aarhus Universitet som ph.d.-studerende. Selve speciallægeuddannelsen i almen medicin er midlertidigt på standby, fordi den rwandiske sundhedsminister ønsker ar revurdere uddannelsen, men inden længe er den formentlig oppe at køre igen.

PiP Nepal

Ved udgangen af 2013 havde i alt 7 danske læger og 2 medicinstuderende boet og arbejdet som frivillig hos Clinic Nepal, og der er ret mange interesserede på listen. Medio februar i år rejste læge Ivan Krasnik til Meghauli i Chitwan, Nepal, til et 5-6 ugers ophold hos Clinic Nepal, den private lokale organisation, som er vores samarbejdspartner. Der er desuden aftaler med yderligere to læger i foråret og flere aftaler er ved at falde på plads. Se i øvrigt Hildburg Jørgensens rapport fra et ophold i oktober måned under links på hjemmesiden.

PiP Botswana

Som noget relativt nyt er speciallægeuddannelsen i Botswana kommet godt i gang, men der er stærkt brug for lærerkræfter, både som tutorer, men også som teoretiske undervisere. Og dem har de ikke alle selv. Men de formelle aftaler mellem PiP og Acting Head of Depart. of Family Medicine, Acting Head of School of Medicine og Dean of Faculty of Health Sciences i Gabarone er på plads, og vi er snart klar til at finde bolig og den person, som skal sendes ud. Vedkommende skal bo i Maun, som ligger ved Okavango-deltaet. På nuværende tidspunkt har en velkvalificeret praktiserende læge meldt sig som interesseret. Men der er brug for flere.

De tre ovenfor nævnte projekter er alle samlet under paraplyorganisationen Partners in Practice, som er en godkendt almennyttig non-profit organisation med bestyrelse, vedtægter, generalforsamling og regnskab (det har vi dog først om et år). Foreningen har til formål at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder ved at indgå i samarbejde med internationale organisationer om at udvikle, facilitere og implementere udviklingsprogrammer inden for almen medicin i lande, hvor almen medicin mangler eller udgør en utilstrækkelig del af deres primære sundhedstjeneste.

Alle med interesse for almen medicin kan tegne et medlemskab for et årligt kontingent på kr. 500 (medicinstuderende dog halv pris), og den helt nystartede forening har siden november opnået et medlemstal på 61. Kontingentindtægten dækker alle administrative omkostninger til foreningens drift, så eventuelle sponsorater eller tildelinger går til at dække omkostninger i forbindelse med udsendelse af læger til Rwanda og Botswana, f.eks. flybilletter, vaccinationer, visumansøgninger, og basale leveomkostninger under udsendelse.

Der er ingen tvivl om, at læger, praksis og andre, der vælger at støtte Partners in Practice, er pionerer for viljen til at tage globalt ansvar for udbredelsen af primær sundhed. Det er en indsats, der er karakteriseret ved at lægge særlig vægt på at styrke det første led i sundhedsvæsenet og de kerneværdier, der kendetegner dansk og færøsk almen praksis med udgangspunkt i lige adgang til personrettede sundhedsydelser. Foreningens medlemmer bidrager til at skabe en sammenhængende og kompetent primær sundhedstjeneste, som kan imødekomme befolkningens og lokalsamfundets behov for kvalificerede og patientnære sundhedsydelser og som kan arbejde forebyggende.

DSAM’s Partners in Practice er nævnt som eksempel på bidrag til styrkelse af udviklingen af Family Medicine i Afrika i ny lederartikel i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Artiklen opfordrer samtidig til et samlet nordisk engagement i dette vigtige udviklingsarbejde. Læs artiklen her.

tirsdag 30. april 2013 kl. 15:38

Årets første læge fra PiP Nepal er nu hjemme igen
Den 9. februar tog Ansgar O. Andersen og Kirsten Clausen af sted på et 3-ugersophold. Opholdet oversteg langt deres forventninger, hvilket de skriver om i en rapport, som nu ligger på DSAM’s hjemmeside. Desuden kommer der en artikel i det næste Practicus.

Baggrundsgruppen for PiP Nepal holdt møde den 8. april
I relation til projektets udviklingsmuligheder er der behov for en mere systematisk vidensindsamling, hvilket må gøres sammen med de udsendte lægers afrapportering. Der er behov for at vurdere bæredygtighed, og via vores kontakter i Nepal undersøges mulighederne for samarbejde med andre NGO’er i området og med lægeskole omkring family medicine.

Kommende udsendelser
P.t. har vi 31 læger, 4 lægestuderende og 3 sygeplejersker på vores mailingliste. Til maj rejser 2 (muligvis 3) lægestuderende til Nepal, en uddannelseslæge 2 uger i juli, og til oktober 2 læger til deltagelse i health camp. 2 uddannelseslæger har planer om nogle uger næste vinter, og 2-3 praktiserende læger sandsynligvis 2014.

Møder for interesserede
Vi satser på et møde for alle nepalinteresserede læger til næste forår – vi har for lidt substans på nuværende tidspunkt. PiP søges eksponeret på DSAM’s årsmøde til efteråret.

Den aktuelle baggrundsgruppe må gerne suppleres
Gruppen holder sit næste møde til efteråret. Og må gerne suppleres med personer, der enten er meget interesserede, eller som har været i området i Nepal.

Kontakt til: Per Kallestrup (Partners in Practice, DSAM, praksis, Skødstrup), Anette Mønster (praksis, Silkeborg), Philipp Harbig (praksis, APU Århus) eller Birger Aaen-Larsen (praksis, Sandø, Færøerne).

Hjemmesiden opdateres jævnligt
Se http://www.dsam.dk/flx/udvalg_og_interessegrupper/partners_in_practice_pip/

Se også Jyske Landsbyers projekt: http://kantipur.dk/kantipur-health-camp-2012

 

mandag 18. marts 2013 kl. 16:12

Lars og Susanne har nu været 14 dage i Rwanda. Ud over de mange praktiske ting, der skal løses, har der også været en del spændende oplevelser, som de fortæller om på deres blog: Lars og Susanne med PiP i Rwanda

Bloggen har fået en fast link under PiP Rwanda > Links/omtaler. Så er den altid til at finde igen, hvis det direkte link til bloggen skulle forsvinde. 

mandag 18. februar 2013 kl. 11:05


Årets første læge fra PiP Nepal er nu i Meghauli
Den 9. februar tog Ansgar O. Andersen og Kirsten Clausen af sted på et 3-ugersophold. De blev afhentet i lufthavnen i Kathmandu af Sirjana Basnet, Hari Bhandarys kone. Efter en dags sightseeing i Kathmandu og et par dage på børnehjemmet i Daldale, hvor Ansgar foretog helbredsundersøgelser på en del børn, er de nu i Meghauli i Chitwanregionen, hvor de skal deltage i arbejdet på klinikken og i afviklingen af forårets health camps. Kirsten er medfølgende ægtefælle.

Kommende udsendelser
På Lægedage og efter publikation af artiklerne i Practicus i december måned har der været en del henvendelser fra læger og andre interesserede. P.t. har vi 28 læger, 4 lægestuderende og 3 sygeplejersker på vores mailingliste. Til maj rejser 2 (muligvis 3 lægestuderende) til Nepal, og til oktober 2 læger til deltagelse i health camp. 2 uddannelseslæger har planer om nogle uger næste vinter, og 2-3 praktiserende læger sandsynligvis 2014.

Møde for interesserede
Nu er vi kommet i gang, og der er enighed i baggrundsgruppen om at invitere til et møde for alle PiP Nepal interesserede. Det bliver til efteråret, hvor vi har lidt mere erfaring med den fortsatte interesse samt afviklingen af udsendelser. Tid og sted fastlægges senere. Det har vist sig, at flere af henvendelserne er fra personer, som har været involveret i projekter i Nepal i forvejen, og det kan blive spændende at høre mere om.

Den aktuelle baggrundsgruppe
Består af Per Kallestrup (Partners in Practice, DSAM, praksis, Skødstrup), Anette Mønster (praksis, Silkeborg), Philipp Harbig (praksis, APU Århus) og Birger Aaen-Larsen (praksis, Sandø, Færøerne).

Hjemmesiden opdateres jævnligt
Se artiklerne fra Practicus i december, Dr. Klaus Harbigs rapport fra health camp i efteråret 2012 og om få dage også Clinic Nepal Annual report 011-012  http://www.dsam.dk/flx/udvalg_og_interessegrupper/partners_in_practice_pip/pip_nepal/links_omtaler/


Birger Aaen-Larsen
speciallæge i almen medicin, MPH

tirsdag 12. februar 2013 kl. 09:18


Ansgar O. Andersen og Kirsten Clausen er som det første lægepar udsendt til Clinic Nepal. De rejste 9. februar til Kathmandu og videre til Meghauli, hvor Ansgar vil deltage som frivillig læge i health camp i Madi området. Ansgar arbejder normalt som distriktslæge i Ljunbyholm i Sverige, og Kirsten er social- og sundhedsassistent. De har ingen erfaring med Nepal eller tropiske områder, men rejser med et åbent sind og vilje til at yde den bistand, man som danskere kan give i en så fremmed kultur.

Ansgar og Kirsten

fredag 7. december 2012 kl. 14:35

I Rwanda er man i gang med at oprette en speciallægeuddannelse i "Family and Community Medicine". Praktiserende læge Lars Bønløkke og hans kone Susanne Bønløkke tager seks måneder til Rwanda, hvor Lars skal videreuddanne de de yngre rwandasiske læger i almen medicin. Opholdet er ulønnet, men de får dækket udgifter til transport, bolig, bil m.v. Parret er udsendt af ”Partners in Practice”, som er et internationalt udviklingsprogram under Dansk selskab for almen medicin DSAM.

Her kan du høre Lars og Susanne fortælle om deres forventninger til opholdet i Rwanda.

mandag 22. oktober 2012 kl. 15:50

Der afholdes gruppemøde lørdag den 3. november 2012 i Skødstrup, Aarhus. 
Nye interesserede i gruppens arbejde er velkomne. Ring eller skriv og hør nærmere.

mandag 15. oktober 2012 kl. 15:51

PiP vil igen i år have en stand på udstillingen på Lægedage 2012.
Kom og se standen og hør mere om projektet.