Partners in Practice (PiP) er en selvstændig forening udsprunget af DSAM’s internationale udvalg og fortsat underlagt dette udvalg.

Bestyrelsen

Per Kallestrup (formand) kallestrup@dadlnet.dk  20926528
Pia Bugge (sekretær) kildegaarden@os10.dk   30665940
Gunnar Axelgaard (kasserer)      axelgaard@vildbjerg.dk  21281005
Birger Aaen-Larsen aaen@dadlnet.dk 21420961
Jane Otto janeotto@dadlnet.dk    
Thomas Bjørnshave  dr_thomas_bj@dadlnet.dk      98624050
Lars Bønløkke boenloekke@dadlnet.dk 25346619
Frans Algren (suppleant)          fransalgren@dadlnet.dk 20265892

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen har en meget flad ledelsesstruktur, der søger at få flest mulige i medlemsskaren aktiveret i den fortsatte udvikling af foreningen og dens aktiviteter.

Generalforsamling holdes årligt i henhold til vedtægterne.

Herudover er der normalt 2 årlige bestyrelses/medlemsmøder.

Referater fra ovenstående møder findes andetsteds på denne hjemmeside.

DSAM’s sekretariat bistår med medlemsregistrering, kontingentopkrævning, mødeindkaldelse, hjemmeside m.v.

Møderne er oftest blevet afholdt i Skødstrup Lægepraksis, der velvilligt har stillet lokaler til rådighed.

Alle opgaver i forbindelse med drift af foreningen foregår på frivillig basis, og der er således meget lave driftsomkostninger, så indtægt, der hovedsageligt består af kontingentindtægter, primært går til fremme af foreningens formål – fremme af primær sundhedstjeneste på verdensplan.