DSAM Logo

Foreningsåret i SAMS og studielivet 2020/2021 har - ligesom alt andet - været præget af COVID-19-situationen med alt, hvad det indebar af nedlukninger, aflysninger og virtuelle møder.

SAMS er almindeligvis en aktiv forening fordelt på lokalforeninger i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Vi arbejder for at sprede glæden ved og interessen for det almene medicinske speciale med vores medstuderende via formidling af studiejobs i almen praksis, foredragsaftener, færdighedskurser og socialt samvær. Studenterforeningen er derfor et vigtigt bindeled mellem de medicinstuderende, som går med en spirende almen mediciner i maven, og de dygtige og erfarne uddannelses- og speciallæger på den anden side af lægeløftet.

Vores fornemmeste opgave det sidste års tid har været at holde liv i lokalforeningerne, så vi på den anden side af restriktioner og forsamlingsforbud, stadig er fire stærke SAMS-afdelinger med gode og attraktive arrangementer for medicinstuderende. I flere af lokalbestyrelserne er der opstået en udfordring i, at mange bestyrelsesmedlemmer undervejs i nedlukningen er blevet færdiguddannede, uden at det desværre har været muligt at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Dette er - blandt mange - endnu en grund til, at vi glæder os meget til igen at kunne afholde vores månedlige bestyrelsesmøder og arrangementer fysisk.

Vi har i løbet af foråret haft stort fokus på nationalt samarbejde de fire afdelinger imellem. Startskuddet til dette var et fælles møde mellem SAMS formændene og sekretariatet i DSAM i foråret, hvor erfaringer blev udvekslet, og der blev drøftet fælles ønsker og håb for både det lokale arbejde og nationale samarbejde. Alle gik vi inspirerede derfra - klar til at iføre os arbejdshandskerne efter et års dvale på hjemmekontorerne. Det var derfor utroligt dejligt, at vi kort før sommerferien inviterede til det første arrangement nogensinde, hvor alle fire afdelinger stod som fælles afsender; nemlig et fyraftensoplæg på Zoom med fokus på arbejdsglæde.

Overordnet set har restriktionerne betydet, at vi har måttet tænke ud af boksen i forhold til vores sædvanlige arrangementer, hvorfor foråret er gået med at planlægge virtuelle foredragsaftener, udarbejdet lærerige lommekort, som vi glæder os til at kunne uddele til vores kommende færdighedskurser, og vi har arrangeret fællesspisning og gåture med SAMS-medlemmerne i det fri. Derudover arbejder vi på at styrke vores sociale medier og derigennem også kontakten til vores medlemmer. I de forskellige studiebyer er der derfor blandt andet arbejdet på inspirerende 'Instagram take-overs' og online konkurrencer og quizzer. Her har vi udloddet studiebøger, og SAMS Odense har endda designet et 'special edition'-SAMS-krus til præmie.

Derudover har vi i fællesskab udarbejdet en forskningsportal i tråd med vores landsdækkende jobportal, som vi glæder os til at se blive udfoldet. Formålet med portalen er at lette arbejdet for et match mellem medicinstuderende og forskningsgrupper indenfor almen medicin. Så står du og din forskningsgruppe med et projekt, hvor I kan bruge hjælp fra en medicinstuderende, er portalen oplagt. Så snart der indrykkes en annonce på portalen, gør vi reklame for projektet overfor vores medlemmer (find portalen på vores hjemmeside: sams.dsam.dk).

Det næste skridt på vores rejse om et styrket nationalt samarbejde er en fælles "arbejdsdag" til vores årsmøde i oktober i Kolding. Udover hygge og et fagligt oplæg, er temaet for dagen "fællesskab". Vi vil på tværs af byerne producere fælles merchandise og sparre om SoMe-arbejde, ligesom vi ønsker at udveksle erfaringer omkring de enkelte afdelingers kurser og oplæg samt dele gode idéer til fremtidige arrangementer.

Vi glæder os til igen at kunne mødes med vores medstuderende, og der er allerede lavet et stort stykke arbejde for at kunne afholde spændende arrangementer i løbet af det kommende efterårssemester. Allerede i midten af september drager 45 SAMS'ere fra Aarhus mod Holstebro og Struer i samarbejde med Region Midt og Holstebro og Struer kommuner. Formålet med dagen er at vise specialets og Vestjyllands spændende muligheder ved en kombination af skøn natur, god mad og faglige indslag, da vi bl.a. skal på besøg i en lægepraksis og i et sundhedshus. Da vi åbnede for tilmeldingerne i eksamensperioden før sommer, var det en stor glæde at se, at pladserne til turen blev revet væk, og vi kunne hurtigt melde "udsolgt".

Derefter venter spændende kursusaftener i alle fire studiebyer, blandt andet ultralydskurser i Aalborg og København og vores populære jobforberedende færdighedskurser i både Odense, Aarhus og København. Vi planlægger også det kommende semester at tilbyde medicinstuderende endnu en mulighed for at besøge lægevagten, der er foredragsaftener i støbeskeen i Aarhus ligesom planlægningen af den populære case-aften "Læge for en aften" i Aarhus også er i fuld gang.

Vi ser i alle fire SAMS-afdelinger frem til, at der igen er mulighed for at dyrke et spændende og sjovt studieliv med alt, hvad det indebærer af læsesale, fredagsbarer og ikke mindst foreningsliv!

De bedste hilsner fra de fire SAMS-bestyrelser

/Rikke Haahr, formand i SAMS Aarhus