DSAM Logo

Foreningsåret 2021/2022 har for SAMS både budt på udfordringer, spændende arrangementer og endelig et lys for enden af en lang corona-tunnel.

SAMS’ fire lokalforeninger i Aalborg, Aarhus, København og Odense har alle skulle finde fodfæste efter en lang coronatid med en masse aflyste arrangementer og derfor et faldende antal medlemmer. Men vi er alle kommet stærkt igen i 2021/2022.

Vi begyndte foreningsåret med et fedt årsmøde i Kolding arrangeret af SAMS Odense. Her blev knyttet nye bånd, både ved spændende foredrag, men også ved workshops, mhp. at strømline og lette de arbejdsopgaver, der er at finde i SAMS på tværs af byerne. Her blev bl.a. kreeret en masse lækker SAMS merchandise og udformet drejebøger til vores forskellige arrangementer.

SAMS er i alle byer rigtig gode til at skabe spændende samarbejder. Et eksempel er SAMS Aarhus' ”Tur til Vest", et samarbejde med Region Midt og Holstebro- og Struer kommune. Her kunne de studerende se hvad livet mod vest blandt andet kunne tilbyde. Turen havde så stor succes, at den bliver gentaget i efteråret 2022. Denne tur inspirerede SAMS Odense til at arrangere ”Lægelivet på en ø” i samarbejde med SUND fakultet SDU. Turen går til Ærø også i efteråret 2022. Et andet eksempel er SAMS Københavns nye ultralydskursus i samarbejde med DAUS. Det var så stor en succes, at med hjælp fra PLU Fonden afholdes endnu et ultralydskursus til efteråret.  Flere byer har også et samarbejde med Lægevagten, så de studerende kan opleve denne del af almen medicin.

For ej at forglemme vores samarbejde med DSAM, som igen i år førte til et møde med sekretariatet i DSAM inkl. formand Bolette Friderichsen og de fire SAMS formænd. Et givtigt møde som både omhandlede de studerendes møde med almen medicin, visionen for SAMS og meget mere. SAMS Aalborg har taget dialogen om de studerende og almen medicin videre. I august blev de inviteret til en samtale om samme emne af Jette Kolding Kristensen, viceinstitutleder for uddannelse ved Klinisk Institut og professor i almen medicin. En utroligt interessant mulighed for at tale om og få indflydelse på vores uddannelse.

Samtalen om visionen for SAMS førte til beslutningen om lave et fælles kommissorium, en opgave som vi fire formænd er gået flittigt i gang med.

En væsentlig ting fra mødet mellem SAMS og DSAM var også DSAM’s beslutning om at sænke medlemskontingentet. En fantastisk beslutning taget i betragtning af det faldende antal medlemmer. Med dette valg satte alle fire byer fulde sejl for at forsøge at rekruttere nye medlemmer. Med stor hjælp fra DSAM’s presseansvarlige Sine Barrett-Madsen, fik vi lavet en kampagne, som stadig er i gang.

De fire byers store sammenhold blev atter bekræftet ved vores forårsweekend. I år var det Aalborgs tur til at arrangere denne. Efter flere år med aflyste ture var det en weekend, som vi virkelig havde set frem til. Det blev til en rigtig hyggelig weekend, som bød på socialt samvær, sportslige aktiviteter, faglige indslag og lækker mad.

SAMS’ store sammenhold viser sig også ved vores samarbejde på tværs af byerne. F.eks. er vi i gang med at lave annoncer for SAMS på pensumpodcasts for medicinstuderende. Og ved tvivl om afholdelse af diverse kurser kan vi altid søge inspiration hos hinanden.

Alle fire byer har nydt godt af, at landet er åbnet op. Vi har kunne holde vores sædvanlige månedsmøder og færdighedskurser, men også nye spændende arrangementer. SAMS Aarhus har igen kunne holde ’Læge for en aften’ og stress håndterings workshop, men også et nyt foredrag ’Lighed i sundhed’ med Lægefællesskabet i Grenaa. SAMS Odense fortsætter med færdighedskurser og ultralydskurser, men har nu også tilføjet foredrag om det at være KBU i almen praksis og har planer om et foredrag omhandlende vejen til uddannelsen i almen medicin. Og så afholder vi til efteråret foreningsfestival i samarbejde med SDU’s andre foreninger for at belønne de forskellige frivillige. SAMS København har ud over deres kurser og arrangementer også deltaget ved både ’Lægedage’ og ’Store Praksisdag’ med stor succes.

Vi glæder os igen i år til SAMS’ årsmøde, som ligger i forlængelse af DSAM’s årsmøde. Det afholdes i år af SAMS København og kommer til at indeholde to spændende foredrag og workshops.

Så alle byer har mange bolde i luften. Men det nyder vi, for vi brænder for at få udbredt budskabet om diversiteten, mulighederne, sammenholdet og fordelene, der er er ved at være i almen medicin. Så vi ser frem til det kommende foreningsår, og vi glæder os til atter at kunne dele budskabet.

De bedste hilsner fra de fire SAMS-bestyrelser.

/Mathilde Keller Lausten, Formand i SAMS Odense

14. september 2022