DSAM Logo

Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab (DAUS) blev grundlag 2017 som selvstændig forening. Den viderefører den tidligere ”Interessegruppe for ultralyd i almen praksis under DSAM”, som blev grundlagt i 2013.

DAUS er en forening, hvis formål er at fremme forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse og hensigtsmæssig brug af ultralydsdiagnostik i almen praksis. Med ultralyd forstås: ”Point-of-Care-Ultralydsscanning”, dvs undersøgelser, der kan besvare simple kliniske problemstillinger, som fex: ”galdesten - ja eller nej”. Forskningen sker i tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aalborg Universitet.

Yderligere informationer kan findes på Facebook:

Ultralyd i almen praksis: https://www.facebook.com/groups/387489801429480/

DAUS: https://www.facebook.com/dausalmenmedicin/