DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Der er også repræsentanter fra sekretariaterne i DSAM og PLO. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende. De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

Vores kommissorium blevet opdateret for nylig - se det her.

VIA forsøger nationalt at koordinere indsatsten på uddannelsesområdet – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!
  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse
  • i de regionale videreuddannelsesråd
  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse

Som i de sidste par år har vi haft fokus på rekruttering af unge læger til vores speciale. Vi har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og har arbejdet med de praktiske løsninger på rekrutteringsområdet. Der er nu langt om længe taget politiske beslutninger på området, så en bedre dimensionering af uddannelseskapaciteten (HU-stillinger) er sikret – og ligeledes et højere antal introstillinger. I OK 22 er der også nogle få tiltag, som udvalget har haft indflydelse på.

Uddannelseskoordinatorer og postgraduate lektorer arbejder over hele landet på at sikre veluddannede tutorlæger nok til at kunne løfte en større uddannelsesopgave.

COVID-19 pandemien har heldigvis ikke haft så stor negativ indflydelse på de unge lægers uddannelsesudbytte, som i det forrige år.

Undertegnede har tidligere været medlem af Sundhedsstyrelsens Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (på et LVS mandat) – men i dag er udelukkende Gunver Lillevang fra PLO’s bestyrelse medlem af rådet. Det er meget vigtigt, at almen medicin fortsat har en stemme i rådet, som har dyb indsigt i uddannelsesområdet.

Sundhedsstyrelsen/Det Nationale Råd har i 2020 skudt en (mini)revision i gang af alle speciallægeuddannelser – PLO har gode folk med i alle arbejdsgrupper, så jeg håber VIA fortsat kan støtte disse i arbejdet – og når en rapport ligger på bordet vil det givetvis betyde nyt arbejde til VIA – for det kommer jo nok til at kalde på både en revision af målbeskrivelse og uddannelsesopbygning. Men COVID 19 har sat arbejdet på delvist vågeblus – så vi venter spændt på, hvad der kommer ud af arbejdet.

Udvalgets aktuelle sammensætning fremgår af DSAM's hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Roar Maagaard, formand for VIA