Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Sundhedsstruktur­kommissionen

Giv din mening til kende

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger i høring – hvad er din mening?

Tirsdag den 11. juni blev Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger offentliggjort. De er i offentlig høring frem til 6. august. Herefter ventes regeringen at præsentere sit udspil. DSAM stiller den kommende tid skarpt på at få udarbejdet et solidt høringssvar – og du kan bidrage. Vi skal have dit svar senest 30. juni.

Anbefalingerne finder du her:Du finder anbefalingerne på Sundhedstrukturkommissionens hjemmeside eller i boksen til højre.Vi henleder blandt andet opmærksomheden på følgende i rapporten:

  • Kapitel 9, side 191-210 om almen praksis, herunder faglig ledelse

  • Kapitel 10, side 211-232 om ny organisering af digitalisering og data

  • Kapitel 11, side 233-244 om tilpasset fordeling af ressourcer i sundhedsvæsnet

  • Kapitel 16, hele kapitlet og særligt side 373-374 om ledelse

Læsevejledning:Kommissionens rapport er offentliggjort, og høringsfasen løber frem til 6. august. DSAM opfordrer medlemmer til at bidrage med input inden 30. juni, så vi kan afgive et samlet svar.

Rapporten er positiv for almen praksis. Den anbefaler bevarelse af vores selvstændighed, styrkelse og investering. Normtallet skal tilpasses klinikkens patientpopulation, og sygehusvæsenet skal understøtte vores funktion. Almen praksis' kernekompetencer som første kontakt, personcentreret arbejde og kontinuitet hyldes.

Rapporten foreslår, at opgavebeskrivelsen for almen praksis flyttes til en overordnet faglig planlægning med Sundhedsstyrelsen. DSAM får en central rolle, men opgaverne bliver først forpligtende efter forhandlinger med PLO.

Tre forvaltningsmodeller og seks tværgående anbefalinger præsenteres:

  1. Kapacitetsudvidelse og ændret organisering: Udvidelse af almenmedicinske tilbud.

  2. Ny organisering af digitalisering og data: Styrket national beslutningskraft.

  3. Tilpasset ressourcefordeling: National sundhedsplan for strategisk ressourcefordeling.

  4. Ændringer på psykiatriområdet: Psykiatrien integreres med sygehusvæsenet.

  5. Tilpasning for praktiserende speciallæger: Effektiv brug af speciallægeressourcer.

  6. Implementering: Et reformsekretariat følger implementeringen.

Almen praksis og ledelseFremtidens ledelsesstruktur er afgørende for succes. Almen medicinsk ledelse er vigtig, da vi er tættest på patienterne. Vi skal sikre gode patientforløb og undgå unødvendige gentagelser. Prioritering skal ske i samarbejde med patienten baseret på symptomer og behov.

Der er en udfordring i, at samme myndighed styrer både sygehuse og primærsektoren. Vi som ledere skal være dygtige for at undgå, at sygehusperspektivet dominerer. Almen medicinske ledere, der samarbejder med myndigheder og sygehuse, skal have praktisk patientarbejde for at forblive relevante.

En styrket praksiskonsulentordning med nationalt niveau og en god lederuddannelse er nødvendig for at sikre de rigtige principper i sundhedsplanlægningen.

Sådan kan du bidrage:

Send dit input til dsam@dsam.dk. En taskforce, hvor formandskabet indgår, læser alle input igennem og tager dem i betragtning ved udarbejdelsen af DSAM's endelige høringssvar.

Det praktiske:Alle, der sender input, får en kvitteringsmail. Der er deadline for input til DSAM søndag den 30. juni. Vi offentliggør ikke de indkomne input.

DSAM's endelige høringssvar offentliggør vi på vores hjemmeside, og linker til det i et nyhedsbrev, når det er klar.

Hvad DSAM allerede har gjortVil du læse mere om, hvordan DSAM det seneste års tid været aktiv for at påvirke mest mulig, kan du bl.a. se mere på vores presseoversigt.

Her kan du få et overblik over, hvornår DSAM har været i pressen, og hvad vi har gjort ift. Sundhedsstrukturkommissionen.