DSAM Logo


DSAM ejer og udgiver - sammen med de øvrige skandinaviske lande - det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care - SJPHC, som udkommer 4 gange om året.

Tidsskriftet publicerer hovedsageligt forskningsresultater inden for det almenmedicinske område. Se mere her.

 
Fra januar 2007 har der været en elektronisk tilgang til tidsskriftet.
 
 
Der er adgang til det aktuelle nummer af tidsskriftet, men også udgivelser fra før 2007 samt godkendte artikler til kommende numre.