DSAM Logo

Månedsskrift for almen praksis

Månedsskriftet er først og fremmest et efteruddannelsesskrift for praktiserende læger, som herigennem holdes orienteret om udviklingen på hele det medicinske område, og altså også udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Redaktørerne er praktiserende læger og bladet henvender sig primært til praktiserende læger og personalet i almen praksis, men det er redaktionens ambition at producere et alment orienterende tidsskrift, der kan inspirere alle læger. Månedsskriftet udkommer i et oplag på ca. 4000. Månedsskriftet fås som print og online. http://www.maanedsskriftet.dk/abonnement/manedsskrift/

Månedsskriftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement koster kr. 1.600,- pr. år og omfatter både print og online. Uddannelseslæger tilbydes abonnement til halv pris.

iPRAKSIS – tidsskrift for praksispersonale

November 2014 udkom iPRAKSIS for første gang. Bladet er et supplement til Månedsskriftet og henvender sig til praksispersonalet, som Månedsskriftet henvender sig til lægerne. Det er et levende blad, som tager udgangspunkt i praksispersonalets hverdag og giver en solid faglig opdatering. http://www.maanedsskriftet.dk/abonnement/ipraksis/

iPRAKSIS udkommer 4 gange årligt og et abonnement koster kr. 350,- om året. Det udsendes dog gratis med Månedsskriftet til alle klinikabonnenter.

MediBOX – din elektroniske værktøjskasse

TPL producerer også MediBOX, der er et elektronisk opslagsværk med en omfattende søgefunktion i stort set alle emner du støder på i dagligdagen i praksis. Den indeholder desuden et væld af illustrationer, som du kan bruge, når du sidder med patienten og patientvejledninger lige til at printe ud og give patienten med i hånden. Du har mulighed for at oprette og gemme egne noter/dokumenter om sygdomme og behandlinger eller fælles noter og vejledninger for jeres praksis og der findes mange nyttige links. Den seneste version indeholder desuden et akkrediteringsmodul. Læs mere om MediBOX.

MediBOX kan du prøve gratis i 1 måned ved at gå ind på www.medibox.dk  
Et abonnement på MediBOX koster kr. 1.400,- pr. år.  Uddannelseslæger tilbydes abonnement til halv pris.

Praksisskærm – informationsskærm til venteværelset

Praksisskærm er et webbaseret præsentationssystem, som på brugervenlig vis giver mulighed for informationer på en skærm i venteværelset i form af et slideshow.

Du kan enten selv forfatte og redigere den information du ønsker på skærmen eller vælge og tilpasse ud fra mange forskellige skabeloner, som allerede findes i programmet eller du kan benytte de praksisrelevante informationer og nyheder, som leveres hver 14. dag. Læs mere på www.praksisskaerm.dk

Praksisskærm kan du prøve gratis 1 måned ved at gå ind på www.praksisskaerm.dk
Et abonnement på Praksisskærm koster kr. 150,- pr. måned.
Abonnementet indeholder ikke installation af hardware. 

Månedsskriftet og DSAM

Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning (TPL) er etableret i 1982 og ejes af DSAM, PLO og PLO-København med hver 1/3. TPL-fonden, som er erhvervsdrivende, betaler royalty til Praktiserende Lægers Uddannelses- og udviklingsfond (PLU), som uddeler midler til udviklingsprojekter i almen praksis. PLU-fonden har formelt også ret til at udgive Månedsskriftet.

Selvom DSAM er medejer af Månedsskriftet, og selvom vi deler adresse, så er vi to selvstændige virksomheder, og al kontakt vedrørende Månedsskriftets produkter og abonnementer skal rettes direkte til Månedsskriftet.

Kontakt

Telefon: 35 26 67 85 
mpl@mpl.dk 
www.maanedsskriftet.dk