DSAM Logo

Medlemsblad med mere end 40 år på bagen

Tidsskriftet Practicus er medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. 
Det udkommer i et oplag på knap 5.000 eksemplarer 5 gange om året og sendes til alle medlemmer, som en del af deres kontingent. Derudover bliver det sendt til andre interessenter inden for faget almen medicin.

Practicus beskæftiger sig med emner indenfor DSAM's virkefelter, nemlig forskning, uddannelse på alle niveauer, kvalitetsudvikling og internationalt samarbejde. Derudover er det et debatblad, hvor alle facetter af livet i lægepraksis bliver diskuteret.

Redaktionen består af ansvarshavende chefredaktør Ellen Louise Kristensen, FYAM-redaktør Jonas Fynboe Ebert og redaktionssekretær Annette Gehrs.
Jørn Thomsen Elbo forestår layout og tryk af Practicus.

Det er ikke muligt at købe annonceplads i bladet. 

Indlæg modtages gerne, og kan sendes til Practicus@dsam.dk. Se mere under Skriv artikel

Udgivelsesplan 2023

Nr. Redaktions-
møde
Deadline
artikler
Udsendes
uge
264 14/11 9/1 10
265 9/3 3/4 24
266 15/6 28/7 38
267 16/8 19/9 46
268 5/10 4/9 52