DSAM Logo


DSAM ejer og udgiver - sammen med de øvrige skandinaviske lande - det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care - SJPHC, som udkommer 4 gange om året.

Tidsskriftet publicerer hovedsageligt forskningsresultater inden for det almenmedicinske område.

Der er adgang til det aktuelle nummer af tidsskriftet, men også godkendte artikler til kommende numre.