DSAM Logo

I henhold til gældende overenskomst har alment praktiserende læger ret til tre dages systematisk efteruddannelse om året samt yderligere 15.800 kr., som kan anvendes frit blandt de kurser, der er godkendt til brug i efteruddannelsen (2017-takst).

Ansvaret for efteruddannelsen ligger forankret i Styregruppen for Efteruddannelse, som er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM og som har ansvaret for den overordnede strategi og planlægning af aktiviteter. Den daglige drift varetages af PLO Efteruddannelse, som bl.a. også har ansvaret for Lægedage og varetagelse af DGE-grupperne. Der er flere udbydere af kurser indenfor efteruddannelsen, bl.a. PLO-E (Lægedage og enkeltkurser) og de regionale kvalitetsenheder.

Styregruppen mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO’s og DSAM’s bestyrelse, samt FYAM-udvalget.

Nyttige links:

LOGBOG
Medlemmer af Styregruppen for Efteruddannelse
PLO Efteruddannelse
Om DGE
Systematisk efteruddannelse
Lægedage
Aktuelle kurser for læger og praksispersonale
Kvalitet i Almen Praksis i Region H (KAP-H)
Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland (KAP-S)
Kvalitet- og efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark
Kvalitet- og efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland
Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland  (Nord-KAP)
DSAM’s vejledninger

Efteruddannelse for klinikpersonale

Der er kommet tiltagende fokus på også at sikre videreuddannelsen af personalet i almen praksis og der udbydes i stigende omfang kurser for netop denne gruppe. Der er flere udbydere af kurser indenfor efteruddannelsen, bl.a. PLO-E (Lægedage og enkeltkurser) og de regionale kvalitetsenheder.

Nyttige links:

• PLO Efteruddannelse
• Lægedage
• Aktuelle kurser for læger og praksispersonale
• Kvalitet i Almen Praksis i Region H (KAP-H)
• Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland (KAP-S)
• Kvalitet- og efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark
• Kvalitet- og efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland
• Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland  (Nord-KAP)
• DSAM’s vejledninger