DSAM Logo

Lægedage, der afholdes hvert år i uge 46, er de praktiserende lægers største efteruddannelsesbegivenhed. Også yngre læger, andre speciallæger samt praksispersonale samles hvert år i Bella Center.

Lægedage byder på mere end 130 kurser fordelt over 5 dage. Der er altid nyheder og topaktuelle emner at vælge imellem. Nogle kurser er åbne kurser, men mange kræver tilmelding efter 'først-til-mølle'-princippet. Omkring 2500 deltager hvert år på Lægedage.

Læs mere om Lægedage.

Kontakt Lægedages sekretariat:
Mail: laegedage@dadl.dk
Tlf. 35 44 84 16

 


Lægedage er et fællesarrangement mellem PLO og DSAM. Lægedage hører under Styregruppen for Efteruddannelse, som består af bestyrelsesmedlemmer fra de to organisationer samt formanden for FYAM. Styregruppens generelle opgave er på vegne af PLO’s og DSAM’s bestyrelser at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet praktiserende læger og deres personale, herunder Lægedage.