DSAM Logo

 1. Før ansættelsen:
  Praksis indbyder uddannelseslægen til en ”kemisamtale” med præsentation af praksis, aftaler om arbejdstider mv.

  Uddannelseslægen henter uddannelsesprogrammet på nettet:
  • Uddannelsesprogrammer for KBU i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Praksisbeskrivelsen ligger på klinikkens hjemmeside, eller udleveres af tutorlægen.
  • Uddannelsesprogrammer og praksisbeskrivelser for KBU i Region Syddanmark.
  • Uddannelsesprogrammer og praksisbeskrivelser for KBU i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 2. Tre evalueringssamtaler i løbet af ansættelsen 
  Tutor- og uddannelseslæge udfylder i fællesskab skemaer, som findes her.

 3. Godkende kompetencer
  NB: Uddannelsesprogrammet beskriver, hvilke mål der skal godkendes i praksisdelen af KBU, samt det mere konkrete faglige indhold. Det er altså ikke tilstrækkeligt at kigge i logbogen for at se, hvad der forventes og skal godkendes i stillingen.

  Undervejs anvendes de kompetencevurderingsredskaber, der er anført i uddannelsesprogrammet. Nærmere beskrivelse af metoderne findes her

  Når uddannelseslægen har opnået kompetencerne som beskrevet i uddannelsesprogrammet, godkendes de i logbogen.

 4. Indberetning af fravær
  Uddannelseslægens fravær i forbindelse med ferie, sygdom mv. indberettes til det lønkontor, hvor uddannelseslægen får udbetalt løn. Nærmere oplysninger om dette sendes normalt fra lønkontoret til uddannelseslægen.

 5. Evaluering
  Uddannelseslægen evaluerer opholdet på www.evaluer.dk.