DSAM Logo

Her finder du skemaet: KV1 Den strukturerede vejledersamtale

Den strukturerede vejledersamtale er den mest centrale metode, da den bruges til langt de fleste uddannelsesmål. Ved vejledersamtalen afdækker tutorlægen uddannelseslægens erfaringer og viden inden for den givne kompetence. Formålet er, at såvel tutorlæge som uddannelseslæge bliver bevidste om det aktuelle og faktiske faglige niveau, og mulighederne for fortsat udvikling.

Vejledersamtalen tager udgangspunkt i teksten for det enkelte mål og uddannelseslægens logbogsnotater, opslag i journaler eller anden dokumentation for lægens konkrete patientbehandling indenfor emnet. Nogle gange vil man allerede tidligere have diskuteret nogle faglige problemstillinger i relation til de enkelte sygehistorier, og kan så gå videre til at samle op på, hvilken læring, det har ført til, og om den er blevet anvendt i senere situationer.

Før kompetencen kan godkendes vurderes 5 punkter vedrørende målet:

• Har uddannelseslægen den nødvendige viden og færdigheder?
• Kan uddannelseslægen anvende sin viden og færdigheder relevant i konkrete kliniske situationer?
• Er uddannelseslægen klar over sin rolle og handlemuligheder i situationerne?
• Kan uddannelseslægen afpasse sin kliniske indsats med de rammer og vilkår, der gælder i almen praksis?
• Er uddannelseslægen i stand til at indgå i en konstruktiv dialog om sin kliniske indsats?

Denne kompetencevurderingsmetode har stort potentiale til fremadrettet feedback, og den giver et nuanceret billede af uddannelseslægens faktiske faglige niveau. Den enkelte samtale kan ikke stå alene ved vurdering af, om kompetencen kan godkendes, men skal altid sammenholdes med tutorlægens øvrige viden om uddannelseslægens faglige niveau. I situationer hvor der opstår tvivl om, hvorvidt uddannelseslægen har et tilstrækkeligt fagligt niveau, bør metoden derfor suppleres med strukturerede kliniske observationer, evt. gentages af en anden tutorlæge, og der bør rettes henvendelse til den lokale uddannelseskoordinator eller postgraduate kliniske lektor.