DSAM Logo

Her finder du skemaet: KV2 Struktureret observation af en konsultation.

Metoden er også kendt som ”fluen på væggen” og har været anvendt i dansk almen praksis i flere år. Den stammer fra udlandet, hvor den kaldes "mini clinical evaluation exercise (mini-CEX)”. Konsultationsskemaet er et hjælperedskab, når tutorlægen observerer, vurderer og efterfølgende giver feedback til uddannelseslægen.

Beskrivelse af metoden:

• Uddannelseslægen har en patient i konsultationen på vanlig vis (10-15 minutter).
• Tutorlægen er tavs observatør under konsultationen – og anvender hjælpeskemaet til at gøre evt. notater og forberede feedback.
• Efter konsultationen anvendes 15 minutter til umiddelbar feedback til uddannelseslægen. Fokusområder, som tutorlægen særligt skal lægge mærke til og give feedback på, kan aftales inden man går i gang. Det anbefales at bruge metoden regelmæssigt, fx hver anden uge.

Endelig kompetencegodkendelse sker ved brug af den strukturerede vejledersamtale (KV1), hvor konsultationsskemaerne indgår i grundlaget for godkendelsen.

Metodens styrke ligger i, at den giver et struktureret grundlag for en feedback, der er baseret på førstehåndsoplysninger, hvilket er afgørende for effekten. Det kan føles grænseoverskridende at skulle observeres af en kollega og det er vigtigt at tage hensyn til denne sårbare situation, når man giver feedback.

Det er også muligt at bruge metoden ved at se en videooptagelse af en konsultation i stedet for direkte observation.