DSAM Logo

Her finder du skemaet: KV4 Struktureret observation af en procedure.

Metoden bruges ved direkte observation af procedurer og/eller kliniske undersøgelser og anvendes på samme måde som 'strukturereret observation af en konsultation'. Uddannelseslægen ser en patient, gennemfører en klinisk procedure (fx spiraloplægning), og tutorlægen er med som tavs observatør.
Tutorlægens observationer bruges som udgangspunkt for feedback umiddelbart efter proceduren. På baggrund af skemaet giver tutorlægen konstruktiv og udviklende feedback til uddannelseslægen og tager stilling til om det konkrete uddannelsesmål kan godkendes med det samme, eller om uddannelseslægen skal træne videre med henblik på en senere ny bedømmelse.

Hjælpeskemaet indeholder de delelementer man typisk vil opdele en klinisk procedure i: Forberedelse, indikation, kommunikation, klargøring, hygiejne, teknik, patientkontakt, plan, komplikationer.