DSAM Logo

 

Region Øst

Region Øst omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Øst
Ledreborg Allé 40, st., 2820 Gentofte
Tlf: 39 75 06 80 
E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
Hjemmeside: www.laegeuddannelsen.dk
 

Region Syd

Region Syd omfatter Region Syddanmark.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle 
Tlf: 76 63 10 00
E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk
Hjemmeside: www.videreuddannelsen-syd.dk
 

Region Nord

 

Region Nord omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
Tlf: 87 28 48 21
E-mail: VUS@stab.rm.dk
Hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk