DSAM Logo

Introduktionsstilling

Introduktionsstillingen finder sted hos en alment praktiserende læge, som er godkendt som tutorlæge, og varer 6 måneder (dog 12 måneder for læger, som ikke har haft almen medicin i KBU).

Her er en quick-guide til de skemaer, som uddannelses- og tutorlægen skal bruge i forbindelse med introduktionsstillingen.


Hvad er formålet med introduktionsstillingen?

Formålet med introduktionsstillingen er:

• at den uddannelsessøgende opnår visse basale kompetencer, især inden for kommunikationsområdet og konsultationsprocessen
• at den uddannelsessøgende bliver sikker i sit specialevalg
• at det vurderes om den uddannelsessøgende er egnet til specialet.

Uddannelseslægen skal have godkendt 8 mål i løbet af introduktionsstillingen. I målbeskrivelsen af 2013 er det mål nr. 1-8, der skal godkendes.