DSAM Logo

Er du ved at afslutte din speciallægeuddannelse og ønsker at købe en praksis eller en del af praksis, skal du være opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning om speciallægeanerkendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder før du afslutter speciallægeuddannelsen. Det vil sikre en hurtigere sagsbehandling i Styrelsen for Patientsikkerhed og lette processen for køb af praksis. Du kan læse mere her