DSAM Logo

Kravene til godkendelse som tutorlæger i almen praksis gældende fra 1.1.2013

Den 1. januar 2013 indføres nye krav vedrørende godkendelse af tutorlæger i almen praksis. Kravene gælder både for nystartede tutorlæger i almen praksis og for etablerede tutorlæger, som gerne vil fortsætte som tutorlæge. Baggrunden for de nye krav til tutorlæger er, at den nye målskrivelse og tutorkravene tilsammen skal sikre, at almen praksis fortsat giver kliniske basislæger og speciallæger i almen medicin en god uddannelse.

Hovedfokus i uddannelsen vil fortsat være den daglige supervision, og i tutorlægekravene er anført, at der skal afsættes "den fornødne tid til supervision". Det er vigtigt, at denne tid er beskyttet og fastsat på dagsprogrammet. Hvor lang tid den enkelte uddannelseslæge har behov for supervision kan variere. Men for de fleste uddannelseslæger, vil 30 minutter dagligt være passende. 

Du kan læse om kravene her:

1)      Krav om udfærdigelse af eget uddannelsesprogram for alle uddannelseselementer

2)      Krav om deltagelse i tutorlægekurser/vejledningskurser

3)      Krav om supervision af uddannelseslæge

4)      Krav om kompetencevurdering af uddannelseslæge i henhold til mål

5)      Krav om tilfredsstillende evalueringer af praksis fra uddannelseslæger

6)      Krav om egnet konsultationslokale med tidssvarende indretning og udstyr

7)      Krav vedrørende patientgrundlag i praksis

8)      Krav om anciennitet og habilitet som praktiserende læge

9)      Krav om tilstedeværelse af tutorlæge.

10)    Krav til tutors lægelige niveau og praksistype

 

Her kan du downloade kravene til tutorlæger i almen praksis.