DSAM Logo

For at blive anerkendt som tutorlæge i almen praksis skal tutorlægen være speciallæge i almen medicin.

Ikke-speciallæger - fx fase 3 læger - kan indgå i den daglige supervision af uddannelseslæger i KBU, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesstilling i Fase 1 og 2, dog altid således at den superviserende læge er længere i uddannelsen end den læge, der superviseres. Ikke-speciallæger kan ikke være fuldt fungerende tutorlæger.

Klinikker, der drives af ikke-PLO-læger, kan udelukkende indgå i KBU-uddannelsen - og dette under forudsætning af, at tutorlægen er ansat i klinikken i hele KBU-lægens uddannelsesperiode og tutorlægen har gennemgået tutorlægekursus.

Klinikker, der drives af ikke-PLO-læger , kan således ikke indgå i speciallægeuddannelsen i almen medicin, da uddannelseslægen i almen medicin skal kunne tilegne sig de ledelsesmæssige og administrative kompetencer, der indgår i de forskellige dele af den almenmedicinske uddannelse.