DSAM Logo

I tutorkravene står der følgende:

Krav om kompetencevurdering af uddannelseslæge i henhold til mål

Tutorlægen skal foretage kompetencevurdering af den uddannelsessøgende læge i henhold til de beskrevne mål for uddannelsesafsnittet. Tutorlægen forpligter sig til at anvende de konkrete kompetencevurderingsmetoder, som er anført (kompetencevurderingsmetoder er beskrevet for alle mål i målbeskrivelsen for alle stillingskategorier).

 

Links og gode råd

Du finder en beskrivelse af de enkelte kompetencevurderingsredskaber under afsnittet "Kompetencevurdering".