DSAM Logo

I kravene til tutorlæger i almen praksis står der følgende:

Krav om egnet konsultationslokale med tidssvarende indretning og udstyr

Egnet konsultationslokale med ligeværdigt udstyr (i forhold til faste læger i praksis). Praksis bør råde over det fornødne (medicotekniske) udstyr til opnåelse af alle mål i de 3 stillingskategorier. Adgang til og instruktion i at søge relevant  information/litteratur elektronisk. Information om DSAM`s vejledninger, Sundhed.dk, forløbsbeskrivelser, Lægehåndbogen, evt. Medibox mm.