DSAM Logo

Uddannelse er en kernefunktion i almen praksis og for DSAM. Uddannelse skal forstås bredt, og på disse sider kan du bl.a. læse om følgende emner:

  • Uddannelse af lægestuderende i almen medicin
  • Uddannelse i almen praksis som led i Klinisk Basisuddannelse
  • Speciallægeuddannelsen i almen medicin
  • De praktiserende lægers efteruddannelse
  • Grund-, videre- og efteruddannelse for de forskellige personalegrupper, der arbejder i almen praksis

Fra novice til ekspert

Almen medicin starter på medicinstudiet, og i spiral kommer vi hele faget igennem på seks niveauer i løbet af vores lægeliv. Udgangspunktet er vores målbeskrivelse, men curriculum og det konkrete indhold bestemmes af mange forskellige interessenter. Der er ret store geografiske forskelle på uddannelsen, som – afhængigt af niveau – defineres af de fire universiteter, de fem regioner, de tre videreuddannelsesregioner samt PLO-E og Fonden for Almen Praksis. Kasketfolket undervejs hedder også noget forskelligt: PKL, PUK, PUF, AMU og DYNAMU er kolleger, man kan møde undervejs. 

Bolette Friderichsen, formand for DSAM's bestyrelse, har forsøgt at kortlægge det almenmedicinske uddannelseslandskab. Det kan du se her: