Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Formandsvalg

DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 7. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentanter, der har stemmeret.

Alle opstillingsberettigede medlemmer kan stille op som formand, og det er muligt at stille op helt frem til selve valgdagen, den 7. oktober. Ønsker du allerede nu at stille op, kan du sende dit valgoplæg til dsam@dsam.dk, hvorefter det vil blive lagt herunder.

Bolette Friderichsen, nuværende formand, har meddelt, at hun genopstiller.