Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Midtjylland

Lille ændring i regionsbestyrelsen 

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og for medlemmerne i Midtjylland betyder det, at der ikke skal være elektronisk afstemning. Medlemmerne af regionsbestyrelsen i det kommende år er:

  • Marius Andersen, medlem (nuværende formand)

  • Marianne Dam Lentz, medlem

  • Helene Larsson, medlem

  • Bodil Lyngholm, medlem 

  • Emil Heilmann Sørensen, FYAM-medlem

  • Maibrit Petri Christensen, suppleant

  • Marie Strøm Zangenberg, FYAM-suppleant

Tak til Marianne, Marie, Bodil, Emil og Majbrit for at genopstille og tage endnu en tørn.Regionsbestyrelsen har stadig til gode at konstituere sig. Det sker senest 20. september.

Nuværende bestyrelse

Poster med stjerne er på valg.

Marius Andersen, formandMarianne Dam Lentz, medlem *)Helene Larsson, medlemMajbrit Petri Christensen, medlem *)Marie Zangenberg, FYAM-medlem *)

Bodil Lyngholm, suppleant *)Emil Heilmann Sørensen, FYAM-suppleant *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 3 medlemsposter for en 2-årig periode på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge, og mindst 1 post skal besættes af en FYAM'er.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.