Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Sjælland

Valget er slut, og der skal ikke være elektronisk valg i Region Sjælland.

Følgende personer udgør bestyrelsen 2023-24. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand m.v. på et møde i september:

  • Hanne Fly, medlem (nuværende formand)

  • Søren Due-Andersen, medlem

  • Asthildur Arnadottir, FYAM-medlem

  • Alexander Sidelmann Christensen, FYAM-medlem

Der er ingen suppleanter.

Nuværende bestyrelse

Hanne Fly, formandSøren Due-Andersen, medlem *)Lasse Karlsen Eck, medlem *)Asthildur Arnadottir, FYAM-medlem

Diana Margit Jensen, suppleant *)Alexander Sidelmann Christensen, FYAM-suppleant *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemsposter på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge og den anden post kan besættes af alle stemmeberettigede. 

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.