Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Syddanmark

Tre nye ansigter i regionsbestyrelsen

DSAM-valget i Syddanmark er slut og det med en flot stemmeprocent på 43,5. Det er knap 10 procent højere end sidste år, hvor den lå på 33,8 i Syddanmark.

Bestyrelsen består fremadrettet af:

  • Henriette Ry Kirstine Lund, medlem

  • Cees Stavenuiter, medlem

  • Kerstin Nissen, medlem

  • Kirubakaran Balasubramaniam, medlem

  • Anders Elkær Jensen, FYAM-medlem

  • Tove Kristjansen, suppleant

  • Jesper Bossel Holst Thorsson, FYAM-suppleant

Cees og Kerstin er nye i DSAM-sammenhæng, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Det gælder også Jesper, som også ny i regionsbestyrelsen, men ikke i selskabet, da han tidligere har været formand for FYAM. Og stor tak til Kiruba og Tove, som begge valgte at genopstille - Kiruba nu som ordinært medlem. Bestyrelsen har endnu til gode at konstituere sig. Der skal vælges formand, og der skal udpeges et medlem til DSAM's bestyrelse. Det sker i løbet at den næste uges tid. Første rigtige arbejdsdag er på repræsentantskabsmødet i Kolding den 7. oktober 2023.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Jon Eik Zwisler, formand *)Tove Kristjansen, medlem *)Henriette Ry Kirstine Lund, medlemAnders Elkær Jensen, FYAM-medlemKiruba Balasubramaniam, FYAM-medlem *)

Hans Eguia, suppleant *)Daniel Rotenberg, suppleant *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 3 medlemsposter på valg. Mindst 2 poster skal besættes af en speciallæge.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.