DSAM Logo

Denne side handler om valget til DSAM's repræsentantskab. Valget foregår elektronisk. 

Sideløbende med valg til DSAM's repræsentantskab holdes der elektronisk valg til FYAM's poster i DSAM's udvalg. Her er det kun de af DSAM's medlemmer, der er uddannelseslæger, som kan stemme. Uddannelseslægerne får derfor to mails med link til valg. Hvilke FYAM-poster der er ledige, og hvordan du stiller op, kan du læse om på fyam.dk.

Valgperiode 1.-8. september

Valget foregår elektronisk. Stemmeberettigede medlemmer, der hører til i en region, hvor der skal være elektronisk afstemning, modtager en mail med stemmeseddel den 1. september kl. 6.00, og afstemningen er åben indtil 8. september kl. 12.00.

I de regioner, hvor der ikke er elektronisk afstemning, udsendes nyhedsbrev med orientering om sammensætningen af den nye regionsbestyrelse.

Valg og udpegninger

Alle valg og udpegninger i selskabet gælder for to år. Der gælder desuden en seks års samlet funktionstid i bestyrelsen og for formændene i DSAM’s stående udvalg (Forskningsudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Videreuddannelsesudvalget og Internationalt udvalg). Der gælder ingen funktionstid i FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

Valg til repræsentantskabet

Selskabet har brug for engagerende almenmedicinere, så vi håber, at du vil overveje at stille op. Du skal være meget velkommen!

Forud for det elektroniske valg holdes der valgmøde i alle regioner (typisk krydret med et spændende foredrag og en hyggelig middag). Tid og sted oplyses på regionssiderne og i regionale nyhedsbreve i takt med at møderne planlægges. Dato for møderne kan du se under tegningen til højre. 

Du kan sagtens stille op til regionsbestyrelsen, selvom du ikke har mulighed for at deltage i valgmødet. 

Du vil blive valgt til DSAM’s regionsbestyrelse i din arbejdsregion. De fem regionsbestyrelser danner tilsammen DSAM’s repræsentantskab, der i alt består af 25 medlemmer. Du bliver derfor både medlem af regionsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet mødes i hyggelige rammer 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Der er behov for flere kræfter i alle regioner, men antallet af ledige medlems- hhv. suppleantposter varierer, så det skal du finde på undersiden for din region. Undersiderne vil være klar i løbet af 2. kvartal.

Sådan stiller du op

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du indsende et skriftligt valgoplæg og gerne også et foto af dig selv til dsam@dsam.dk. Du kan senest indsende valgoplæg den 26. august kl. 12. Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde lidt om din baggrund, og hvad dine mærkesager er.

Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden, og alle kandidater præsenteres i regionale nyhedsbreve.

På valgmødet i din region får du mulighed for at præsentere dig selv. Derudover kan du med fordel bruge Facebook m.v. til at gøre reklame for dit kandidatur.

Sådan sikrer du dig en stemme

Du skal senest have opdateret dine oplysninger den 26. august.

Selve valget foregår elektronisk i perioden 1. september kl. 6.00 til 8. september kl. 12.00. Valget varetages af FAS (Foreningen af Speciallæger), og valgmailen kommer derfor fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk. Det bliver ikke muligt at eftersende en stemmeseddel, hvis du undervejs i valget finder ud af, at du ikke har fået nogen. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine oplysninger er rigtige. Det kan du tjekke på ”Mit medlemskab”. Du kan samme sted anmode om en kode, hvis du ikke kender dit password.

Det er især din mailadresse, din arbejdsregion og dit medlemsforhold (ordinært medlem, FYAM, SAMS), du skal koncentrere dig om. Stemmesedlen sendes til den mailadresse, der står i vores medlemssystem. Det er ikke nødvendigvis den samme, som du modtager nyhedsbreve fra os på.

Datoer for valgmøderne

16. august i Region Syddanmark
16. august i Region Nordjylland
23. august i Region Sjælland 
23. august i Region Midtjylland
25. august i Region Hovedstaden