DSAM Logo

Sekretariatet har udarbejdet nedenstående spørgsmål og svar om de elektroniske valg til efteråret. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så send en mail til dsam@dsam.dk. Siden her udbygges løbende med relevante spørgsmål og svar.

Generelt om valget

Hvad skal der stemmes om?

Der er to valg. Det ene (DSAM-valget) handler om, hvem der skal sidde i DSAM’s regionsbestyrelser/repræsentantskab, som er sammensat af både speciallæger og uddannelseslæger.

Det andet valg (FYAM-valget) handler om at finde medlemmer til de mange udvalgsposter, som FYAM-udvalget besidder i DSAM’s udvalg.

Hvem er stemmeberettiget?

Til DSAM-valget har alle medlemmer med undtagelse af medicinstuderende stemmeret og kan stemme på alle opstillede kandidater i ens egen region, uanset om det er speciallæger eller uddannelseslæger.

Til FYAM-valget har medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, herunder læger i KBU og introduktionsstillinger, og ph.d.-studerende på de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen stemmeret.

Hvilken region skal jeg stemme i?

Erhvervsaktive medlemmer stemmer i den region, vedkommende har hovedhverv eller er under uddannelse i.
Ikke-erhvervsaktive medlemmer stemmer i bopælsregionen. 

Er der valg i alle regioner?

Der er ledige poster i alle regionsbestyrelser, men det er kun i de regioner, hvor der er flere opstillede end kandidater, at der skal stemmes.
Alle stemmeberettigede medlemmer modtager e-mail med link til afstemningen.

Hvornår finder valget sted?

Valget afholdes elektronisk i perioden 1. september kl. 6.00 til 8. september kl. 12.

Hvor mange stemmesedler modtager jeg?

Der udsendes en e-mail med link til afstemning til DSAM-valget til alle stemmeberettigede medlemmer af selskabet.

Der udsendes derudover en e-mail med link til afstemning om FYAM-posterne til medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, herunder læger i KBU og introduktionsstillinger, og ph.d.-studerende på de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller brug for hjælp?

Indtil selve valghandlingen er i gang, skal du kontakte DSAM’s sekretariat - enten på dsam@dsam.dk eller på telefon 7070 7431. 
Under selve valghandlingen, skal du kontakte valgsekretariatet - enten på valgsekretariatet@dadl.dk eller på telefon 3544 8443 (hverdage kl. 9-15).
 

Selve valghandlingen

Hvad skal jeg gøre for at modtage en stemmeseddel?

Da du modtager din stemmeseddel pr. mail er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger i DSAM’s medlemssystem er korrekte. Du kan tjekke og rette dine oplysninger på "Mit medlemskab" senest 26. august. Det er især din e-mailadresse og din medlemstype, du skal være opmærksom på. 

Kan jeg stemme pr. brev?

Det er desværre ikke muligt at brevstemme. Det er kun muligt at stemme elektronisk.

Jeg er endnu ikke medlem, men vil gerne stemme. Kan jeg nå det?

For nye medlemmer gælder, at indmeldelse skal være sket inden den 26. august.  

Kommer stemmesedlen fra DSAM's sekretariat?

Nej. DSAM har entreret FAS' sekretariat til at stå for selve valget, og stemmesedlen kommer med mail fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk

For kandidater

Hvordan er man valgbar?

Alle medlemmer af DSAM med undtagelse af medicinstuderende er valgbare. Nogle poster skal dog besættes af speciallæger i almen medicin, andre af medlemmer, der er under uddannelse til almen medicin. Se mere på valgsiden for din region. 

Hvordan stiller jeg op?

Du skal skrive et valgoplæg og sende det til DSAM's sekretariat på dsam@dsam.dk - gerne sammen med et foto af dig selv. Vi skal have modtaget det senest 26. august kl. 12. Valgoplæg lægges på valgsiden for den region, du stiller op i, indenfor én hverdag. 

Hvad skal jeg ellers gøre for et stille op?

Det er ikke et krav, men du kan med fordel deltage i og give en kort præsentation af dig selv på valgmødet i den region, du tilhører. Se dato m.m. på din regions valgside. Hvis du stiller op i sidste øjeblik, og mødet i din region er afholdt, vil du dog ikke have den mulighed.

Du kan vælge at gøre reklame for dit kandidatur via Facebook. Fra sekretariatets side vil vi udsende regionsnyhedsbreve med links til hjemmesiden, hvor kandidaternes valgoplæg ligger.

Får jeg som kandidat oplyst, hvor mange der har stemt på mig?

Når valghandlingen er overstået, offentliggører vi den samlede valgdeltagelse, valgdeltagelse fordelt på regioner samt hvor mange stemmer i procent de enkelte kandidater har fået.

Hvad vil det sige, at blive valgt?

Valget gælder for to år. Efter de to år kan du stille op igen. For FYAM-poster gælder dog, at du kun kan fortsætte til næste FYAM årsmøde, hvis du i mellemtiden bliver speciallæge.