DSAM Logo

DSAM skal have ny formand til efteråret

Der er formandsvalg i DSAM i år. Den nuværende formand Anders Beichs funktionsperiode udløber efter seks år på posten, og der skal derfor vælges en ny.

Formanden i DSAM har mange opgaver, og set udefra kan det se ud som en uoverkommelig opgave både at stille sig til rådighed for medierne, deltage i bestyrelses- og udvalgsmøder samt faglige arrangementer, svare på høringer, rådgive ministerier og myndigheder og meget andet. Så man skal selvfølgelig brænde for faget almen medicin og ville arbejde målrettet for at udvikle almen praksis i det fælles sundhedsvæsen, som vi alle er en del af. Men man skal også huske, at med en stærk bestyrelse bag sig, et engageret repræsentantskab og et dygtigt sekretariat er man ikke alene om opgaven.

Som det er i dag, er formanden frikøbt 17 timer pr. uge. Som formand i DSAM får man stillet et sekretariat til rådighed, som hjælper en med opgaverne. DSAM’s sekretariat varetager alt fra forberedende arbejde omkring høringer, udpegninger, kongresser, pressearbejde, bestyrelsesmøder og årsmøder til medlemskommunikation og meget mere. Sekretariatet består både af lægefaglige og administrative medarbejdere. Der er bestyrelsen og repræsentantskabet, som er vigtige sparringspartnere, og som tager fra på en række opgaver. Og der skal ligeledes vælges en næstformand, der kører tæt parløb med formanden.

Fakta om formandsposten i DSAM

  • Du skal være speciallæge i almen medicin og medlem af DSAM for at kunne stille op som formand.
  • Repræsentantskabet vælger formanden, og der er formandsvalg hvert andet år.
  • En formand kan højst genvælges to gange og dermed maksimalt sidde på formandsposten i seks år i træk.
  • Den nye formand, der vælges til efteråret, bliver formand nr. 18 i selskabets 51-årige historie.
  • Kandidater kan stille op frem til datoen for repræsentantskabsmødet: lørdag den 2. oktober 2021.

Overvejer du at stille op?

  • Du skal meddele dit kandidatur til formandsposten ved at sende en mail til: dsam@dsam.dk.
  • Du har mulighed for at få formidlet dit valgoplæg, herunder din baggrund for at stille op og dine visioner for DSAM.
  • Dit valgoplæg lægges på DSAM’s hjemmeside og om muligt i Practicus.

Læs om kandidaterne