DSAM Logo

Valgmøde afholdes 30. august 2021 kl. 17

DSAM's store mødelokale, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø.

Tilmeld dig her senest  25. august

Almen praksis som uddannelsessted
– hvad gør vi godt, og hvad er vores udfordringer nu og i fremtiden?

 - 279,3 KBRegion Hovedstaden er en uddannelsesmæssigt eftertragtet region for ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin på Sjælland. Det er en privilegeret position. Hvordan kan vi hver især medvirke til, at vores uddannelseslæger fastholdes i en uddannelsesstilling almen praksis, og hvordan sikrer vi kvaliteten af uddannelsen fremadrettet? Kan samarbejdet med AMUer, DYNAMUer, Videreuddannelsesregion Øst og andre gode kræfter udvikles?

Tid: Mandag den 30. august 2021 kl. 17-19

Sted: DSAM's store mødelokale, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Program

 1. Velkommen og kort intro v. formand for DSAM-H Lise Dyhr
  Hvordan er videreuddannelsen skruet sammen? Hvem bestemmer?

 2. Videreuddannelsen set fra FYAM's perspektiv
  Muligheder/udfordringer

 3. Videreuddannelsen set fra DSAM's perspektiv
  Muligheder/udfordringer

 4. Paneldiskussion med repræsentanter fra FYAM, DSAM, AMU, DYNAMU m.v.
  Muligheder, udfordringer, hvordan videre?

 5. Valgmøde – Intro til kandidater

 6. Afrunding og tak for i dag.

Deltagerantallet er begrænset og reguleres via først til mølle.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Lise Dyhr, formand
Anders Beich, medlem
Kasper Lorenz Johansen, medlem
Benny Ehrenreich, medlem
Claus Rendtorff, medlem
Christina Kjerulff, medlem
Mette Arbjørn, FYAM-medlem
Anne Højte, 1. suppleant
Tine Strand, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg: Tre medlemsposter, hvoraf mindst én skal være speciallæge. De to resterende pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.
Der er desuden to suppleantposter åbne, som skal besættes af én speciallæge og én FYAM'er

Alle valg gælder for to år.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 1. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6 til 15. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).