DSAM Logo

Fyraftensmøde den 25. august 2022 kl. 17-19

DSAM Hovedstaden inviterer til fyraftensmøde med spændende foredrag om erfaringerne med ukrainske flygtninge samt valg til DSAM Hovedstaden den

25. august 2022 kl. 17-19 
i DSAM's lokaler, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Anne Wold, som er praktiserende læge i Valby, fortæller om de første lægelige erfaringer med ukrainske flygtninge i Danmark. Hvad gik godt, og hvilke udfordringer var der?

Den 7. marts, blot 11 dage efter Ruslands invasion af Ukraine, skrev Camilla Noel Rathcke, formand for Lægeforeningen, i en leder i ugeskrift for læger: ”Vore ukrainske kolleger står midt i et mareridt, og de har brug for os”. Hun opfordrede os til at hjælpe de ukrainske flygtninge, der ville komme fremover. Hun skrev: ”De praktiserende læger stiller sig til rådighed for de ukrainerne, der måtte komme – uanset formalia”.

I dag skønnes der at være kommet færre ukrainske flygtninge end først forventet. Der er ca 25.000-30.000 i Danmark aktuelt. Det diskuteres, hvordan de bedst hjælpes, og hvordan de skal fordeles, både på landkortet og i sundhedsvæsenet. Først blev de primært hjulpet ved modtagecentre, dernæst ved regionens akutberedskabsklinikker, og nu skal flygtningene fordeles mellem de praktiserende læger.

Valg til DSAM Hovedstaden

Efter foredraget skal vi have lidt at spise og drikke, mens vi får en snak om valget og hilser på de kandidater, der stiller op til vores regionale bestyrelse. Og det er der forhåbentlig mange, der gør.

Tilmelding

Fristen for tilmelding er 20. august. Der er begrænsede pladser, så det er først-til-møller. Alle er velkomne, men der vil være en mindre egenbetaling for ikke-medlemmer. 

Tilmeld dig mødet her

Læs om kandidaterne

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Sidsel Bøcher, formand
Niels Saxtrup, medlem
Benny Ehrenreich, medlem
Claus Rendtorff, medlem
Anne Christina Kjerulff, medlem
Posten efter Anders Beich, medlem
Mette Arbjørn, FYAM-medlem
Kasper Lorenz Johansen, suppleant
Tine Strand, suppleant
Jesper Foss, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er 5 medlemsposter på valg, hvoraf den ene er 1-årig (posten efter Anders Beich). 2 poster skal besættes af speciallæger, 1 skal besættes af en FYAM’er, og 2 kan besættes af alle stemmeberettigede.

Der er desuden en suppleantpost åben, som skal besættes af en speciallæge.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 26. august kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 1. september kl. 6 til 8. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).