DSAM Logo

Jeg opstiller som kandidat til en repræsentantskabsplads i DSAM Hovedstaden.

Begrundelse:

DSAM er for mig mit fags selskab – hverken mere eller mindre. Faget skal udvikle sig i tråd med tiden, men kerneværdier bør bestå, med mindre der er gode argumenter for at introducere nye værdier og tilhørende principper. Og foreløbig er der ikke noget, der har overhalet den evidensbaserede, personcentrerede tilgang, der bygger på den professionelle relation. Når det gælder kombinationen bedste outcome, arbejdsglæde og patienttilfredshed, så er denne tilgang uovertruffen, og allerbedst for dem, der er mest sårbare og syge og har størst behov for sundhedsvæsenets indsats. Den vedvarende udfordring er at bevare den, når vi opskalerer praksis, og når vi tæppebombes med sygdomsspecifikke indsatser og forløbsplaner, som har til gode at bevise deres værd.

Relationen kan overstrækkes eller fortyndes så meget, at det ikke giver mening at kalde det der foregår almen medicin længere. Nye teknologiske løsninger skal i bedste fald styrke og i hvert fald ikke svække eller fortrænge den relationelle grundstamme i vores fag. Og de skal undersøges og dokumenteres, ganske som alle andre undersøgelser og interventioner.

For mig er det fortsat et fagligt ombud at melde sig under DSAM's faner, også selvom jeg har været med i en del år. Det gør rigtig mange heldigvis, når selskabet efterlyser medlemmer, som vil sidde i arbejdsgrupper for retningslinjer, anbefalinger, vejledninger og meget andet konkret arbejde. Så er der en del, der melder sig, og det er vigtigt at være med der.

Det er dog lige så vigtigt, at selskabets øverste myndighed, repræsentantskabet på 25 kolleger og kommende kolleger, bliver bredt og repræsentativt. Jeg håber, at så mange stiller op, at der kan blive kampvalg. Det vil øge selskabets troværdighed og repræsentativitet.

Jeg stiller op for at bakke op om mit selskab og håber at inspirere flere til at stille op. Jeg ved nu efter 6 år som formand for selskabet, at det at deltage i repræsentantskabet ikke er særligt mødetungt. Til gengæld kan man få relativ stor indflydelse på de grundlæggende beslutninger om fagets retning de kommende år, hvis man vil. Jeg ville blive glad og stolt, hvis jeg blev overhalet af yngre kræfter i et kampvalg, men jeg er altså villig til at tage en tørn til.

Anders Beich

Praktiserende læge