DSAM Logo

Hermed stiller jeg op til genvalg i DSAM.

Jeg har været praktiserende læge siden 2007 og haft klinik både på Nørrebro, i Oslo-området og nu de sidste fem år i Vanløse. Jeg blev valgt ind i DSAM for to år siden og sidder i Hovedbestyrelsen og er formand for Kvalitetsudvalget. Det har været to interessante år i DSAM med opgaver af meget forskellig art, hvilket giver en dimension til mit klinikarbejde.

Bestyrelsesarbejdet består i at repræsentere vores fag i diverse udvalg og fora, der beskæftiger sig med sundhed, patientsikkerhed og tværfaglighed. Det kan være juridisk, fagligt eller organisatorisk, hvor det er vigtigt, at man får præciseret, hvad almen praksis er og kan for at undgå, at der pludselig bliver taget beslutninger, der ødelægger vores mulighed for at behandle og hjælpe flest muligt i almen praksis.

Vores “setup” i almen praksis med tilbud til alle aldersgrupper med bred faglig ekspertise og kontinuitet i relationen er en værdifuld grundsten i vores samfund, som jeg meget gerne fortsætter med at arbejde for; jeg stiller gerne op for to år mere for at arbejde for vor fags værdier og sikre, at almen praksis også i fremtiden er et attraktivt sted at arbejde.

Jeg vil arbejde for, at vores arbejdsopgaver skal give mening med udgangspunkt i DSAM's pejlemærker. Jeg finder det vigtigt, at vi har nok tid til patientkontakten, at vores retssikkerhed styrkes, og at vi som stand anerkendes for vores faglige kunnen.