Jeg stiller op til DSAM's regionsbestyrelse i Hovedstaden for at være med til at værne om almen praksis i en tid med mange krav fra talrige aktører. Jeg tror på, at det gøres ved at fastholde høj faglighed.

DSAM yder et fint stykke arbejde med faglig kvalitetssikring og formidling både til os kollegaer og til offentligheden.
Selskabet er med til at sprede arbejdsglæde ved at styrke den faglige viden; begge vigtige faktorer for trivsel i vores arbejde -og betydningsfuldt for vores patienter.

 Det kunne være sjovt at være en aktiv del af denne proces med at holde vores akademiske fundament stærkt og fastholde den almenmedicinske tilgang i vores arbejde. Jeg melder mig som kandidat til DSAM's repræsentantskab.

Anne Christina Kjerulff, praktiserende læge i Vanløse