Om mig selv
Jeg er 61 år, fuldtids praktiserende læge på Nørrebro siden 2000, de første år med Jens Hilden, fra 2008 med Anders Beich, og det sidste år med Nanna Lietmann og Anders Beich som kompagnoner.
Jeg har været redaktør på Månedsskrift for Almen Praksis fra 2010 til 2015 og er aktuelt medlem af Månedsskriftets bestyrelse.
Siden efterår 2014 har jeg været med i DSAM’s repræsentantskab og 2014-18 sad jeg i PLO’s repræsentantskab, de sidste 2 år som næstformand i PLO-H. Er aktuelt bestyrelsesmedlem i PLO København og med i KLU.

Retrospektivt
De sidste 7 år har været skelsættende for almen praksis med et betydeligt pres på vores fag. Det er ikke l ængere naturgivet, at faget består, uden vi løbende forklarer, hvad der er det almenmedicinske speciales særkende og berettigelse.
Aktuelt har politikerne set, at primærsektoren i Danmark skal styrkes, og så er det vigtigt, at vi kun får de meningsfulde opgaver under hensyn til de ressourcer, vi har. En vigtig brik i løsningen af den opgave er vores faglige selskab, DSAM.
Ikke mindst i et år, hvor PLO forhandler ny overenskomst med Danske Regioner, er det vigtigt at holde fokus på fagets kerneværdier, der ofte nedprioriteres, når regnedrengene fra vores brancheorganisation og det offentlige sidder med ved bordet.
DSAM har gennem de sidste 3 år markeret sig stærkt, både centralt på Christiansborg, i diverse udvalg under Sundhedsstyrelsen, i den offentlige debat og senest den enorme indsats som DSAM's COVID-19 Taskforce har ydet med bl.a. oversættelse af de mange tetningsliner under coronakrisen.

Fremadrettet
Jeg vil arbejde for at fastholde DSAM’s nuværende linie med fokus på det almenmedicinske fag, hvor relationen og den personcentrerede medicin udgør en væsentlig kerne.
Det er afgørende, at vi kan dokumentere værdien af den personcentrerede tilgang, hvilket bl.a. skal ske i samarbejde med forskningsenhederne.
DSAM-vejledninger skal være korte, præcise og målrettede vores hverdag, dét arbejde skal også fortsat prioriteres.
Jeg vil arbejde for, at dataindsamling kan ske, så patienterne trygt kan stole på, at personhenføre helbredsoplysninger anonymiseres og beskyttes. For at være valide skal data til forskning være hermetisk adskilt fra kontrol og incitamentsformål.

Jeg står bag den linie, der er lagt af selskabets formand Anders Beich og hans kompetente bestyrelse, og jeg vil arbejde målrettet for, at den kan fortsætte.

M.v.h.
Benny Ehrenreich