Jeg er 66 år og arbejder i en samarbejdspraksis på Vesterbro i København.

Videreuddannelsen af yngre almenmedicinere har stor betydning for rekrutteringen i regionen. Der er behov for at Videreuddannelsescenter Øst udvikles til en organisation, der i højere grad end nu kan styrke og facilitere uddannelsen af yngre almenmedicinere. Et stærkere netværk omkring tutorlægerne vil også gavne dette projekt. Jeg vil arbejde for en reorganisering af Videreuddannelsescentret, således at ansættelses- og ansvarsområder bliver tydeligere blandt andet ved at DSAM får indflydelse i centeret.

Klyngerne bliver en del af den nye overenskomst. Det er fortsat relativt ubetrådt jord. Men det ser ud til at den kollektive tanke, der ligger bag det faglige kvalitetsfællesskab i klyngerne, udvikler samarbejdet mellem de praktiserende læger i lokalområderne. 

Jeg er selv klyngekoordinator og vil arbejde for, at der kommer bedre vidensdeling mellem klyngerne i form af metode- og ideudveksling. Der bør opbygges en konsulentordning for klyngerne, således at klyngerne kan få bedre faglig sparring til de projekter, som de vil gennemføre.

Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i 6 år og fratræder, da min funktionstid i bestyrelsen ophører. Det har været 6 utroligt spændende år, hvor jeg har oplevet en betydelig professionalisering af det politiske arbejde i bestyrelsen. Samtidig er sekretariatet blevet reorganiseret, således at det i lang højere grad nu kan matche medlemmernes og organisationens behov.

Jeg vil forudsat mit genvalg fortsætte i Kvalitetsudvalget og være med til at udvikle dette område, i takt med at klyngearbejdet tager fart. DSAM har planer om at forsøge i højere grad at supportere KiaP på dette område.

På efteruddannelsesområdet er jeg med i et arbejde, der forsøger at styrke den del af uddannelsen, der omhandler læge-patient-forholdet. Der er et arbejde i gang med at udstyre PLO-e med et katalog indeholdende temaer indenfor humanistisk medicin; Doctor as a drug, etik i hverdagen, sproget som redskab i konsultationen, defensiv medicin, uvished i konsultationsprocessen etc.