DSAM Logo

Mit navn er Jesper Falkenberg Foss og jeg er almen mediciner ”ind til benet”.

Jeg er kandidat fra foråret 2017 og har siden starten af kandidatdelen af studiet aldrig været i tvivl om, hvor jeg skulle arbejde, når jeg blev færdig som læge. Jeg har da heller ikke set mig tilbage siden og er målrettet gået efter ønsket om at blive Speciallæge i Almen medicin. Jeg har gennemført KBU, en medicinsk Intro og er nu godt halvvejs i mit HU-forløb. Starter i Pædiatrisk blok om 1 måned.

Jeg har siden min kandidatdel på studiet været meget interesseret i det faglige og politiske aspekt af lægegerningen. Har været medlem af SAMS under studiet og blev kort inde i mit lægeliv valgt ind i Yngre Læger’s repræsentantskab som først suppleant og siden hen som repræsentant.

Jeg er i YL regi p.t. valgt som medlem af Almén praksis udvalget, Overenskomstudvalget samt som YL-repræsentant i Lægeforeningens Attestudvalg. Jeg har bl.a. i samarbejde med Lise Dyhr været medarrangør af flere fyraftensmøder i DSAM/FYAM regi.

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal være praksisejer, med alt hvad der dertil hører. Dette på trods af fortsatte store udfordringer med bl.a. stress blandt de praktiserende læger.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden for de praktiserende læger ikke kommer til at se mindre ”arbejdstung” ud, der vil øjensynligt ske en større ”opgaveglidning” fra sekundær til primær sektor. Vi vil komme til at se og forholde os til gradvist mere komplicerede og multisyge patienter, som i større omfang end tidligere vil forventes diagnosticeret og færdigbehandlet i almén praksis.

Der er ingen tvivl om, at vores brede ”generalistiske” viden, og tilgang til patienterne vil blive testet og udfordret fremadrettet, både hvad angår somatiske som psykiske sygdomme.

Intet af det ovenstående skræmmer mig, så længe vi har et fast, solidt og velfunderet fagligt selskab, der både internt og tværsektorielt kan samle trådene, så de forestående udfordringer vil kunne håndteres på bedste vis. DSAM’s betydning som fagligt fyrtårn har i den grad vist sig vigtigt under seneste pandemi, hvor repræsentanter for DSAM flere gange er trådt frem i offentligheden for at vejlede, kommentere og også berolige. Dette på sublim vis.

Det vil således være mig en stor ære at repræsentere dette fine faglige selskab og også selv få mulighed for indflydelse på kvalitetsudvikling, videreuddannelse, teknologisk udvikling, faglige anbefalinger, m.m. til gavn for alle.

Det vigtigste for mig er, at vi både individuelt, men sandeligt også som del af DSAM kæmper for at bevare vores arbejde som alment praktiserende læger og dermed også relationen til patienten og funktionen som ”Gatekeeper” i et stadigt mere snirklet og uoverskueligt system af statslige, regionale og kommunale sundhedsudbud og -tilbud. Patienterne skal fortsat kunne komme til os, føle at vi tager dem alvorligt, uanset hvad de end måtte præsentere os for, og føle at de er i trygge hænder hos os

Jesper Falkenberg Foss