DSAM Logo

Jeg genopstiller som repræsentant i DSAM's regionsbestyrelse, hvor jeg har siddet de seneste to år. I min tid som bestyrelsesmedlem har jeg medvirket i det løbende arbejde og har herunder medvirket til planlægning af bl.a. årsmødet. Foruden arbejdet i regionsbestyrelsen er jeg relativt nyudpeget DSAM-repræsentant i Styregruppen for PLO Efteruddannelse og vil ad den vej forsøge at danne bånd mellem de to.

Kasper Lorenz Johansen
Praktiserende læge på Frederiksberg