Valgmøde med debat

Der holdes kombineret debat- og valgmøde den 27. august 2020 kl. 17-19 i DSAM's lokaler, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø.

Debat: Coronapandemien – hvilken betydning har og vil den få for faget?
Baggrund: I almen praksis har vi været vant til åbne døre og sind i forhold til håndtering af patientens henvendelsesproblemstillinger, som vi gerne er med til at løse. Som oftest ved møde i konsultationen. Under coronapandemien har vi været/er vi nødt til at lukke dørene for at undgå face to face-kontakt og henvise i større grad, end vi er vant til. Der er udviklet andre kommunikative værktøjer som video- og telefonkonsultationer, ligesom vores ydernumre er blevet anvendt af andre til at bestille blodprøver på uklar indikation. Vi har også været udfordret i forhold til vores rolle som uddannelsessted for yngre læger. Hvad har det betydet for faget, patientkontakten og den daglige drift? På mødet vil der være korte oplæg og diskussion.

Til slut vil der blive en kort præsentation af de opstillede til regionsbestyrelsen og mulighed for at stille spørgsmål

Der serveres sandwich og vand.

Du kan tilmelde dig herDer vil på grund af corona være begrænset deltagerantal på maks. 24 personer. 

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Lise Dyhr, formand
Anders Beich, medlem
Kasper Lorenz Johansen, medlem
Benny Ehrenreich, medlem
Claus Rendtorff, medlem
Tine Strand, medlem
Mette Arbjørn, FYAM-medlem
Anne Højte, 1. suppleant
Amneh Hawwa, 2. suppleant
Tanja Skrba, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er seks poster på valg:
Fire medlemsposter, hvoraf mindst én skal være speciallæge og én skal være FYAM'er. De to resterende pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.
Der er desuden to suppleantposter åbne, som skal besættes af én speciallæge og én FYAM'er

Alle valg gælder for to år, dog bliver FYAM-suppleanten i år opslået for et år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).