Kære Kollega

Jeg meddeler hermed mit kandidatur, til en post i DSAM Hovedstaden.

Jeg har siddet i 2 år som FYAM-medlem og føler, at jeg er kommet godt ind i organisationen.

I min hverdag er jeg fase 1-læge på indre Frederiksberg. Jeg er desuden medlem af Yngre Lægers repræsentantskab, hvor jeg er en aktiv del af Rådet for Almen Praksis i Hovedstaden og har været heldig at få en observatørpost i PLO-H.

Mit arbejde i DSAM har været centreret omkring patientsikkerhed. Vi er i et politisk stormvejr, som ikke er bedret under coronakrisen. Der er massiv opgaveglidning ud i primærsektoren, politisk ønske om øget indflydelse på vores arbejde og et tilsyn, som til tider synes at mangle realitetssans. En deraf følgende tiltagende defensiv tilgang til arbejdet gør patienterne til kastebolde i et system, hvor vigtigheden af at have sat de rigtige krydser trumfer patientsikkerheden. Her skal almenmedicinsk faglighed i centrum, og med den som løftestang kan vi søge at påvirke de politiske beslutninger, så vi fortsat kan passe på os selv og patienterne.

Jeg bidrager med et stort netværk, en finger på pulsen, et ungt blik og stort gå på mod. Jeg håber på din stemme, så jeg kan fortsætte mit arbejde i fremtiden.

De bedste hilsner
Mette Arbjørn