DSAM Logo

Jeg har været praktiserende læge i 20 år, først på Bornholm og nu har jeg en klinik på landet i Nordsjælland, i Græsted.

Gennem mange år har jeg interesseret mig for, forsket i, og skrevet om den praktiserende læges rolle og identitet. Hvem er vi? Hvad er vores rolle i samfundet og overfor det enkelte menneske? Hvordan gør vi det bedst – hvor skal vi hen? Grundlaget for vores virke bestemmes ikke kun af omverden, fx Sundhedsministerium eller Danske Regioner. Det bestemmes også af, hvordan vi ser os selv og hvilket grundlæggende menneskesyn, vi har.

Den linje DSAM har haft de sidste 6 år under Anders Beichs formandskab, vil jeg gerne være med til at føre videre.
Mit menneskesyn er socialt – vi er ikke alene, og blikket for hinanden som mennesker er afgørende for både vores velbefindende, vores sundhed – og i sidste ende vores mulighed for at overleve som art. Vi har som læger et ansvar for den svage; og den svage er i vores sammenhæng den person, der søger lægen.

Mit syn på den praktiserende læge er som en del af et stort kollektiv, der vedvarende skal styrkes både fagligt og socialt. Jo stærkere identitet, vi har, des bedre kan vi også udvikle os og sætte dagsorden overfor omverden. Ved at øge bevidstheden om vores fags muligheder og begrænsninger, kan vi hele tiden arbejde hen mod en større enighed om, hvad faget og den enkelte læge skal kunne tilbyde omverden og hinanden. Ved at sætte fokus på, hvordan vi er organiseret som små selvejende virksomheder, kan vi få en større egenforståelse og -støtte i den struktur, der for mig at se sikrer grundlaget for at levere langt den bedst kvalitet overfor både borger og samfund i forhold til andre organiseringsformer, fx offentlige eller private storklinikker eller kædeforetagender.
Bæredygtigthed er et begreb, jeg gerne sætter mere i fokus. Allerede nu er der en grøn praksis-gruppe i DSAM. Det er godt. Men bæredygtighed er også at se vores rolle i forhold til ulighed i sundhed og levevilkår både lokalt og globalt. Det skal vi have fokus på.

Mit store interessefelt i forlængelse af dette er udarbejdelsen af en professionsetik for vores fag, som bliver præsenteret på årsmødes, og som jeg håber kan vække refleksion og diskussionslyst, og bringe os videre i fællesskab. En professionsetik er at skrive alt det ned, som de fleste af os opfatter som ordentlighed og god faglighed og at begrunde dette, så vi kan redegøre for det både overfor os selv og vores omverden. Allerede nu har jeg sammen med andre skrevet en del om det i Practicus.
Udviklingen af faget både fagligt og menneskeligt ser jeg som DSAM’s største opgave, og jeg vil blandt andet arbejde for, at en professionsetik, der er drøftet blandt så mange som muligt, kan blive en del af den udvikling.

Lidt i øvrigt: Jeg underviser i diagnoseteori og etik på specialeuddannelsen i almen medicin, jeg har arbejdet med klovnen i lægearbejdet, jeg har repræsenteret DSAM i både nordisk samarbejde, i sundhedsstyrelsen og i andre sammenhænge.
Jeg er 53 år, far til 3 voksne børn – og kæreste med en gymnasielærer i engelsk og musik.

Niels Saxtrup
Praktiserende læge